2018 in het kort

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wet VET) waarmee onder meer de bevoegdheden van netwerkbedrijven duidelijker worden afgebakend dan nu het geval is.

Lees meer ›2018 in het kort

Energiebeschikbaarheid voor nu en in de toekomst

Afgelopen jaar hebben wij goed nagedacht over onze rol in de maatschappij en ook binnen de energietransitie. Waar zijn wij van, waar zijn we goed in en waarom doen we het?

Lees meer ›Energiebeschikbaarheid voor nu en in de toekomst

Bericht van de directie

Het financieel resultaat over het jaar 2018 ligt met een nettowinst van € 13,3 miljoen lager dan in 2017. Het resultaat valt lager uit door een lagere omzet in de commerciële projecten en hogere afschrijvingslasten.

Lees meer ›Bericht van de directie

Profiel

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

Lees meer ›Profiel

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Het klimaatakkoord van Parijs beoogt de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze bijdrage en doen er alles aan om onze regio duurzamer te maken en economisch gezond te houden.

Lees meer ›Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Onze doelstellingen

Juva staat voor een veilig en betrouwbaar energiesysteem in de regio. Ook in 2018 hebben we deze belofte ruimschoots verzilverd. Veiligheidsbewaking is voor onze werkmaatschappijen een continue proces.

Lees meer ›Onze doelstellingen

Onze strategie

Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur te creëren voor een duurzame energievoorziening. Waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Lees meer ›Onze strategie

Personalia

Algemeen directeur De heer F.P. (Frank) Binnekamp (1968) Frank Binnekamp is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar rechtsvoorganger.

Lees meer ›Personalia

Verslag van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft de taak toezicht te houden op het formuleren en realiseren van de strategie, de doelstellingen en het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij N.V. Juva en de met haar verbonden ondernemingen.

Lees meer ›Verslag van de Raad van Commissarissen