Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

(bedragen x € 1.000)

2018

2017

 

Netto-omzet

75.831

 

70.379

 
 

Wijziging onderhanden werk

(4.709)

 

6.934

 
 

Geactiveerde productie

3.909

 

3.634

 
 

Overige bedrijfsopbrengsten

8.633

 

8.302

 

12.

Som der bedrijfsopbrengsten

 

83.664

 

89.249

12.

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

18.483

 

25.133

 

13.

Personeelskosten

15.214

 

14.339

 

14.

Afschrijvingen immateriële vaste activa

64

 

64

 

14.

Afschrijvingen materiële vaste activa

18.034

 

16.783

 

15.

Overige bedrijfskosten

9.941

 

10.411

 
 

Som der bedrijfslasten

 

61.736

 

66.730

 

Bedrijfsresultaat

 

21.928

 

22.519

      

16.

Rentelasten minus -baten

 

(2.346)

 

(2.706)

 

Resultaat voor belastingen

 

19.582

 

19.813

      

17.

Vennootschapsbelasting

 

(6.077)

 

(5.133)

 

Resultaat na belastingen

 

13.505

 

14.680

      

18.

Aandeel in resultaat van deelnemingen

 

(236)

 

(127)

 

Groepsresultaat

 

13.269

 

14.553

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

(bedragen x € 1.000)

2018

2017

 

Netto-omzet

75.831

 

70.379

 
 

Wijziging onderhanden werk

(4.709)

 

6.934

 
 

Geactiveerde productie

3.909

 

3.634

 
 

Overige bedrijfsopbrengsten

8.633

 

8.302

 

12.

Som der bedrijfsopbrengsten

 

83.664

 

89.249

12.

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

18.483

 

25.133

 

13.

Personeelskosten

15.214

 

14.339

 

14.

Afschrijvingen immateriële vaste activa

64

 

64

 

14.

Afschrijvingen materiële vaste activa

18.034

 

16.783

 

15.

Overige bedrijfskosten

9.941

 

10.411

 
 

Som der bedrijfslasten

 

61.736

 

66.730

 

Bedrijfsresultaat

 

21.928

 

22.519

      

16.

Rentelasten minus -baten

 

(2.346)

 

(2.706)

 

Resultaat voor belastingen

 

19.582

 

19.813

      

17.

Vennootschapsbelasting

 

(6.077)

 

(5.133)

 

Resultaat na belastingen

 

13.505

 

14.680

      

18.

Aandeel in resultaat van deelnemingen

 

(236)

 

(127)

 

Groepsresultaat

 

13.269

 

14.553