Deelnemer in innovatieve projecten

Capturam zet vol in op een duurzame energie infrastructuur in de regio. Dit om de productie van CO2-uitstoot te verminderen. Met een participatie van 45% in Trias Westland en een participatie van 50% in Energie Transitie Partners profileren we ons als regionale aanjager op het gebied van warmtevoorziening in de glastuinbouw. We willen de ontwikkeling van geothermie en duurzame technieken versnellen. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met tuinders en andere marktpartijen. Want een duurzame energievoorziening in de regio is in het belang van ons allemaal.

Primair richten we ons op de tuinders. Grote afnemers zijn de eerst aangewezen klanten voor aardwarmte, gezien de grote warmtevraag. Maar ook met bewoners voeren we overleg tijdens bewonersbijeenkomsten. Door de in 2018 ingevoerde wet VET is de energietransitie in een stroomversnelling gekomen. Nieuwbouwhuizen worden voortaan aardgasloos gebouwd. Maar warmte en elektriciteit zijn nog niet maatschappelijk breed geaccepteerd als goede vervangingen van aardgas. Onze uitdaging is om ook die bewoners warm te maken voor collectieve warmtevoorzieningen of een elektrisch alternatief. Dit in nauwe samenwerking met gemeenten, die de leidende rol hebben in de energietransitie.

Daarnaast doen we andersoortige innovatieve projecten. Zo hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het gebruik van gelijkstroom bij laagspanningsgebieden. Dit in samenwerking met Liander.

Deelnemer in innovatieve projecten

Capturam zet vol in op een duurzame energie infrastructuur in de regio. Dit om de productie van CO2-uitstoot te verminderen. Met een participatie van 45% in Trias Westland en een participatie van 50% in Energie Transitie Partners profileren we ons als regionale aanjager op het gebied van warmtevoorziening in de glastuinbouw. We willen de ontwikkeling van geothermie en duurzame technieken versnellen. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met tuinders en andere marktpartijen. Want een duurzame energievoorziening in de regio is in het belang van ons allemaal.

Primair richten we ons op de tuinders. Grote afnemers zijn de eerst aangewezen klanten voor aardwarmte, gezien de grote warmtevraag. Maar ook met bewoners voeren we overleg tijdens bewonersbijeenkomsten. Door de in 2018 ingevoerde wet VET is de energietransitie in een stroomversnelling gekomen. Nieuwbouwhuizen worden voortaan aardgasloos gebouwd. Maar warmte en elektriciteit zijn nog niet maatschappelijk breed geaccepteerd als goede vervangingen van aardgas. Onze uitdaging is om ook die bewoners warm te maken voor collectieve warmtevoorzieningen of een elektrisch alternatief. Dit in nauwe samenwerking met gemeenten, die de leidende rol hebben in de energietransitie.

Daarnaast doen we andersoortige innovatieve projecten. Zo hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het gebruik van gelijkstroom bij laagspanningsgebieden. Dit in samenwerking met Liander.