Medewerkers

Juva is een informele organisatie in een boeiende, veranderende omgeving. Elk van onze drie werkmaatschappijen levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een leefbare en duurzame samenleving. Samen werken we elke dag hard aan het realiseren hiervan en vanwege onze directe betrokkenheid bij onze klanten leveren wij een tastbare en zichtbare bijdrage. Samen maken we het werk leuk en makkelijk.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk. Enerzijds omdat we als bedrijf een ambitieuze missie nastreven en hierbij goed opgeleid personeel erg belangrijk vinden, anderzijds vraag de energietransitie waar we ons in bevinden een ander soort kennis en kunde. We streven dan ook naar een duurzame inzetbaarheid waarin medewerkers meegroeien met de verschillende ontwikkelingen in de markt.

Naast de ontwikkeling van de medewerkers vinden wij persoonlijk leiderschap van de medewerkers eveneens belangrijk wat je ook terugziet in de verantwoordelijkheden die de medewerkers krijgen om zodoende aan de ambitieuze missie inzake de energietransitie een bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast voldoen we aan wet- en regelgeving en hebben we veel aandacht voor de veiligheid van onszelf, elkaar en onze omgeving.

Kerncijfers

2018

2017

Medewerkers FTE

205 FTE

199 FTE

Medewerkers aantal

211 medewerkers

204 medewerkers

Verdeling man/vrouw

169 man / 42 vrouw

163 man / 41 vrouw

Personeelskosten

€ 15,2 miljoen

€ 14,3 miljoen

Opleidingskosten

€ 289.000

€ 227.000

Ziekteverzuim

3,5%

4,0%

Veiligheidsopleidingen

130 opleidingen 98% geslaagd

169 opleidingen 99% geslaagd

Van WI work naar WE are

De afgelopen jaren zijn we leuker, slimmer en meer gaan samenwerken. Met het project WI work in 2017 veranderde onze manier van samenwerken, maar ook onze informatievoorziening, inrichting van de fysieke werkplek, organisatiestructuur en managementstijl. De ‘verbouwing’ is klaar. Onze manier van leidinggeven is minder hiërarchisch. Zelf verantwoordelijkheid nemen, creatief zijn en oplossingsgericht handelen staan centraal.

Natuurlijk plegen we ‘onderhoud’ en om die reden is het van een project een programma geworden: van Wi Work naar We Are. In 2018 was er bijvoorbeeld nog volop aandacht voor een andere manier van leidinggeven. Ook de organisatie brede workshops uit WI work zijn gebleven. Ieder kwartaal geven directie en management aan waar we aan werken, waarom we doen wat we doen en waar we naar toe willen. Door het verregaande digitaliseren van onze systemen is het delen van informatie ook eenvoudiger geworden.

Professionals in Transitie

Het ontwikkelen van talent is onmisbaar voor de toekomst van ons bedrijf. Professionals in Transitie (PIT) speelt hierin een belangrijke rol. Met dit programma bieden we jonge instromers en starters met enkele jaren werkervaring een tweejarig leerprogramma. Naast vakinhoudelijke kennis richten we ons op persoonlijke ontwikkeling. Onder persoonlijke begeleiding van een teamleider werken ze aan het oplossen van vragen binnen onze organisatie.

In 2018 introduceerden we de mogelijkheid dat de talenten zelf een op te lossen vraagstuk aan mogen dragen. Met PIT maken we ons bedrijf aantrekkelijker om te werken. We bieden de ruimte aan medewerkers die iets willen toevoegen. In onze relatief kleinschalige organisatie zijn de functies breder, kunnen we meer diversiteit in taken bieden en daarmee ook de mogelijkheid om zichtbaarder te zijn.

Veiligheid

Risicovolle werkzaamheden horen bij ons vak. Veiligheid gaat daarbij boven alles. Veiligheidstraining van medewerkers is daarom een speerpunt voor Juva. We toetsen risico-inzicht, communicatie, leiderschap en samenwerking in de dagelijkse praktijk. In 2018 hebben we onze veiligheidsprocedures enorm verbeterd. Daarbij hebben we veiligheidsprocedures gedetailleerd beschreven, van veiligheidsplan tot op medewerkerniveau. Ons systeem is geaudit. De externe toezichthouder die de audit uitvoerde, heeft ons gecomplimenteerd met de hoogstaande kwaliteit van het systeem. Een steun in de rug voor ons scherpe veiligheidsbeleid.   

Medewerkers

Juva is een informele organisatie in een boeiende, veranderende omgeving. Elk van onze drie werkmaatschappijen levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een leefbare en duurzame samenleving. Samen werken we elke dag hard aan het realiseren hiervan en vanwege onze directe betrokkenheid bij onze klanten leveren wij een tastbare en zichtbare bijdrage. Samen maken we het werk leuk en makkelijk.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk. Enerzijds omdat we als bedrijf een ambitieuze missie nastreven en hierbij goed opgeleid personeel erg belangrijk vinden, anderzijds vraag de energietransitie waar we ons in bevinden een ander soort kennis en kunde. We streven dan ook naar een duurzame inzetbaarheid waarin medewerkers meegroeien met de verschillende ontwikkelingen in de markt.

Naast de ontwikkeling van de medewerkers vinden wij persoonlijk leiderschap van de medewerkers eveneens belangrijk wat je ook terugziet in de verantwoordelijkheden die de medewerkers krijgen om zodoende aan de ambitieuze missie inzake de energietransitie een bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast voldoen we aan wet- en regelgeving en hebben we veel aandacht voor de veiligheid van onszelf, elkaar en onze omgeving.

Kerncijfers

2018

2017

Medewerkers FTE

205 FTE

199 FTE

Medewerkers aantal

211 medewerkers

204 medewerkers

Verdeling man/vrouw

169 man / 42 vrouw

163 man / 41 vrouw

Personeelskosten

€ 15,2 miljoen

€ 14,3 miljoen

Opleidingskosten

€ 289.000

€ 227.000

Ziekteverzuim

3,5%

4,0%

Veiligheidsopleidingen

130 opleidingen 98% geslaagd

169 opleidingen 99% geslaagd

Van WI work naar WE are

De afgelopen jaren zijn we leuker, slimmer en meer gaan samenwerken. Met het project WI work in 2017 veranderde onze manier van samenwerken, maar ook onze informatievoorziening, inrichting van de fysieke werkplek, organisatiestructuur en managementstijl. De ‘verbouwing’ is klaar. Onze manier van leidinggeven is minder hiërarchisch. Zelf verantwoordelijkheid nemen, creatief zijn en oplossingsgericht handelen staan centraal.

Natuurlijk plegen we ‘onderhoud’ en om die reden is het van een project een programma geworden: van Wi Work naar We Are. In 2018 was er bijvoorbeeld nog volop aandacht voor een andere manier van leidinggeven. Ook de organisatie brede workshops uit WI work zijn gebleven. Ieder kwartaal geven directie en management aan waar we aan werken, waarom we doen wat we doen en waar we naar toe willen. Door het verregaande digitaliseren van onze systemen is het delen van informatie ook eenvoudiger geworden.

Professionals in Transitie

Het ontwikkelen van talent is onmisbaar voor de toekomst van ons bedrijf. Professionals in Transitie (PIT) speelt hierin een belangrijke rol. Met dit programma bieden we jonge instromers en starters met enkele jaren werkervaring een tweejarig leerprogramma. Naast vakinhoudelijke kennis richten we ons op persoonlijke ontwikkeling. Onder persoonlijke begeleiding van een teamleider werken ze aan het oplossen van vragen binnen onze organisatie.

In 2018 introduceerden we de mogelijkheid dat de talenten zelf een op te lossen vraagstuk aan mogen dragen. Met PIT maken we ons bedrijf aantrekkelijker om te werken. We bieden de ruimte aan medewerkers die iets willen toevoegen. In onze relatief kleinschalige organisatie zijn de functies breder, kunnen we meer diversiteit in taken bieden en daarmee ook de mogelijkheid om zichtbaarder te zijn.

Veiligheid

Risicovolle werkzaamheden horen bij ons vak. Veiligheid gaat daarbij boven alles. Veiligheidstraining van medewerkers is daarom een speerpunt voor Juva. We toetsen risico-inzicht, communicatie, leiderschap en samenwerking in de dagelijkse praktijk. In 2018 hebben we onze veiligheidsprocedures enorm verbeterd. Daarbij hebben we veiligheidsprocedures gedetailleerd beschreven, van veiligheidsplan tot op medewerkerniveau. Ons systeem is geaudit. De externe toezichthouder die de audit uitvoerde, heeft ons gecomplimenteerd met de hoogstaande kwaliteit van het systeem. Een steun in de rug voor ons scherpe veiligheidsbeleid.