Voor de maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze identiteit. Het gaat over de manier waarop we omgaan met elkaar, het waarborgen van onze veiligheid en gezondheid, het investeren in duurzame energievoorzieningen, en zorgdragen voor onze regio en het milieu. Wij geloven dat al onze medewerkers individueel verschil kunnen maken. Daarom doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we samen. Transparantie is de rode draad in ons MVO-beleid. In alle openheid laten we zien wat we doen, en wat de effecten zijn van onze activiteiten voor mens, milieu en maatschappij.

Drie duurzame pijlers

Ons MVO-beleid heeft drie pijlers:

  • Duurzame energievoorzieningen

  • Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving

  • Goed voor de regio

Het bouwen aan een infrastructuur voor duurzame energiesystemen geeft ons bestaansrecht. De energietransitie geeft een extra impuls aan onze innovatieve kracht. Zo stimuleren we actief het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Daarmee dringen we het gebruik van fossiele brandstoffen terug, en reduceren we de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Dit is tevens goed voor de regio, op meerdere vlakken. Allereerst verbetert de luchtkwaliteit. Daarnaast versterken wij de regionale economie met onze voortrekkersrol in duurzame energievoorzieningen, immers de concurrentiepositie van de glastuinbouw wordt steviger.

Wij beseffen terdege dat fitte medewerkers belangrijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarom investeren we volop in het welzijn van onze medewerkers, getuige ons duurzame inzetbaarheidsbudget. Ook staan we in voor veiligheid, in 2018 hebben zich geen ongevallen met letselschade voorgedaan.

Stakeholdersdialoog

Wij zijn in voortdurende dialoog met onze stakeholders. Hun verwachtingen nemen we mee in ons MVO-beleid. We voeren dialoog in de vorm van klanttevredenheidsonderzoeken, aandeelhoudersvergaderingen, overleg met lokale overheden, presentaties, RvC-vergaderingen, overleg met de ondernemersraad, branche-overlegtafels, participaties in duurzame initiatieven, klantenpanels, sociale media, functioneringsgesprekken en werkgroepen.

Actieplan en evaluatie

Ons MVO-beleid vertalen we in jaaracties. In ons actieplan beschrijven we per activiteit de doelstellingen, aard van de acties, en verantwoordelijkheden. Jaarlijks evalueren we het MVO-beleid. Onze MVO-resultaten publiceren we in een apart MVO jaarverslag.

CO2-footprint

We willen onze CO2-footprint steeds verder terugdringen. Onze CO2-footprint is berekend op basis van het Greenhouse Gas protocol. In 2018 is onze CO2-footprint gestegen naar 2.317 kton ten opzichte van 2.238 kton in 2017. Onze methaanemissie is in 2018 lichtelijk gestegen naar 1.362 m3 ten opzichte van 1.350 m3 in 2017.

Ons brandstofverbruik in 2018 is gedaald ten opzichte van 2017. Dit door de ingebruikname van de eerste elektrische bestelauto’s in ons wagenpark. Bovendien gaan we in 2019 meer dan 1500 zonnepanelen plaatsen ons terrein, goed voor de helft van ons elektriciteitsverbruik. Nu al neemt ons elektriciteitsverbruik af door de verbouwing en toepassing van energiezuinige LED-verlichting.

Scope 1

2018

2017

2016

2015

2014

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.362

58,8%

1.350

60,3%

1.409

8,4%

1.420

6,8%

2.762

13,0%

Brandstofverbruik

394

17,0%

399

17,8%

430

2,0%

412

2,6%

437

2,0%

Gasverbruik gebouwen

228

9,9%

186

8,3%

211

1,3%

230

1,1%

184

0,9%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

5

1,1%

0

0,0%

Koelinstallaties

3

0,1%

1

0,1%

0

0,0%

2

0,0%

0

0,0%

Totaal scope 1

1.987

85,8%

1.936

86,5%

2.050

12,3%

2.069

9,9%

3.383

15,9%

           

Scope 2

2018

2017

2016

2015

2014

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

14.270

85,6%

18.547

88,3%

17.409

82,4%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

330

14,2%

302

13,5%

359

2,1%

377

1,7%

357

1,7%

Totaal scope 2

330

14,2%

302

13,5%

14.629

87,7%

18.924

1,8%

17.766

84,1%

           

Totaal

2.317

100%

2.238

100%

16.679

100%

20.993

90,10%

21.149

100%

Maatschappelijke betrokkenheid

Juva toont zich maatschappelijk betrokken. Dit vinden wij belangrijk in onze bedrijfsvoering. Zo steunen wij van harte Make-A-Wish Nederland. Deze stichting vervult de grootste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Zo kunnen de jonge patiënten zich weer even kind voelen. Het realiseren van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen. Ook doneert Juva jaarlijks aan Voedselbank Westland.

Voor de maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze identiteit. Het gaat over de manier waarop we omgaan met elkaar, het waarborgen van onze veiligheid en gezondheid, het investeren in duurzame energievoorzieningen, en zorgdragen voor onze regio en het milieu. Wij geloven dat al onze medewerkers individueel verschil kunnen maken. Daarom doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we samen. Transparantie is de rode draad in ons MVO-beleid. In alle openheid laten we zien wat we doen, en wat de effecten zijn van onze activiteiten voor mens, milieu en maatschappij.

Drie duurzame pijlers

Ons MVO-beleid heeft drie pijlers:

  • Duurzame energievoorzieningen

  • Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving

  • Goed voor de regio

Het bouwen aan een infrastructuur voor duurzame energiesystemen geeft ons bestaansrecht. De energietransitie geeft een extra impuls aan onze innovatieve kracht. Zo stimuleren we actief het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Daarmee dringen we het gebruik van fossiele brandstoffen terug, en reduceren we de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Dit is tevens goed voor de regio, op meerdere vlakken. Allereerst verbetert de luchtkwaliteit. Daarnaast versterken wij de regionale economie met onze voortrekkersrol in duurzame energievoorzieningen, immers de concurrentiepositie van de glastuinbouw wordt steviger.

Wij beseffen terdege dat fitte medewerkers belangrijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarom investeren we volop in het welzijn van onze medewerkers, getuige ons duurzame inzetbaarheidsbudget. Ook staan we in voor veiligheid, in 2018 hebben zich geen ongevallen met letselschade voorgedaan.

Stakeholdersdialoog

Wij zijn in voortdurende dialoog met onze stakeholders. Hun verwachtingen nemen we mee in ons MVO-beleid. We voeren dialoog in de vorm van klanttevredenheidsonderzoeken, aandeelhoudersvergaderingen, overleg met lokale overheden, presentaties, RvC-vergaderingen, overleg met de ondernemersraad, branche-overlegtafels, participaties in duurzame initiatieven, klantenpanels, sociale media, functioneringsgesprekken en werkgroepen.

Actieplan en evaluatie

Ons MVO-beleid vertalen we in jaaracties. In ons actieplan beschrijven we per activiteit de doelstellingen, aard van de acties, en verantwoordelijkheden. Jaarlijks evalueren we het MVO-beleid. Onze MVO-resultaten publiceren we in een apart MVO jaarverslag.

CO2-footprint

We willen onze CO2-footprint steeds verder terugdringen. Onze CO2-footprint is berekend op basis van het Greenhouse Gas protocol. In 2018 is onze CO2-footprint gestegen naar 2.317 kton ten opzichte van 2.238 kton in 2017. Onze methaanemissie is in 2018 lichtelijk gestegen naar 1.362 m3 ten opzichte van 1.350 m3 in 2017.

Ons brandstofverbruik in 2018 is gedaald ten opzichte van 2017. Dit door de ingebruikname van de eerste elektrische bestelauto’s in ons wagenpark. Bovendien gaan we in 2019 meer dan 1500 zonnepanelen plaatsen ons terrein, goed voor de helft van ons elektriciteitsverbruik. Nu al neemt ons elektriciteitsverbruik af door de verbouwing en toepassing van energiezuinige LED-verlichting.

Scope 1

2018

2017

2016

2015

2014

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.362

58,8%

1.350

60,3%

1.409

8,4%

1.420

6,8%

2.762

13,0%

Brandstofverbruik

394

17,0%

399

17,8%

430

2,0%

412

2,6%

437

2,0%

Gasverbruik gebouwen

228

9,9%

186

8,3%

211

1,3%

230

1,1%

184

0,9%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

5

1,1%

0

0,0%

Koelinstallaties

3

0,1%

1

0,1%

0

0,0%

2

0,0%

0

0,0%

Totaal scope 1

1.987

85,8%

1.936

86,5%

2.050

12,3%

2.069

9,9%

3.383

15,9%

           

Scope 2

2018

2017

2016

2015

2014

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

14.270

85,6%

18.547

88,3%

17.409

82,4%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

330

14,2%

302

13,5%

359

2,1%

377

1,7%

357

1,7%

Totaal scope 2

330

14,2%

302

13,5%

14.629

87,7%

18.924

1,8%

17.766

84,1%

           

Totaal

2.317

100%

2.238

100%

16.679

100%

20.993

90,10%

21.149

100%

Maatschappelijke betrokkenheid

Juva toont zich maatschappelijk betrokken. Dit vinden wij belangrijk in onze bedrijfsvoering. Zo steunen wij van harte Make-A-Wish Nederland. Deze stichting vervult de grootste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Zo kunnen de jonge patiënten zich weer even kind voelen. Het realiseren van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen. Ook doneert Juva jaarlijks aan Voedselbank Westland.