Beschikbaarheid en transport van netten, gas, elektriciteit

Westland Infra Netbeheer heeft een heldere ambitie: een optimale beschikbaarheid en transport van ons elektriciteits- en gasnet. We werken dus hard aan minder storingen en uitval van ons net.

Beschikbaarheid gas

In 2018 zijn we onder het landelijk gemiddelde gebleven wat betreft de jaarlijkse uitvalduur en gemiddelde onderbreking van gas. Toch lagen de cijfers voor onze begrippen relatief hoog. Dit als gevolg van een eenmalige grote storing. Onze jaarlijkse uitvalduur over de jaren heen scoort onder het landelijk gemiddelde, met uitzondering van 2013.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,0071 per jaar

0,0077 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

56 seconden

64 seconden

Gemiddelde onderbrekingsduur

2 uur 12 minuten 33 seconden

2 uur 16 minuten 41 seconden

Transport gas

In 2018 hebben we minder gas getransporteerd dan in 2017. In 2018 transporteerden wij 1.145 miljoen m3 gas (2017: 1.178 miljoen m3). Dit is een daling 33.000 m3. We verwachten de komende jaren nog meer daling van gastransporten. Immers, de tuinbouwsector omarmt steeds meer duurzame energievormen in hun bedrijfsvoering. En huishoudens gaan van het gas af als gevolg van de energietransitie. Maar ook de opmars van geothermie zal het gasverbruik naar verwachting verder doen dalen.

Beschikbaarheid elektriciteit

Onze beschikbaarheidscijfers wat betreft elektriciteit voor 2018 zijn heel goed. De uitvalsduur lag ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Onze gemiddelde uitvalsduur bedroeg in 2018 11 minuten (2017: 9 minuten). De landelijke uitvalsduur was 27 minuten.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,164 per jaar

0,33 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

11 minuten

27 minuten

Gemiddelde onderbrekingsduur

67 minuten

73 minuten

Transport elektriciteit

In 2018 hebben we in totaal 1.741 GWh naar eindklanten getransporteerd (2017: 1.678 GWh). Dit is een toename van 63 GWh ten opzichte van 2017. Onze teruglevering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet was 441 GWh (2017: 529 GWh), een afname van 88 GWh.

Beschikbaarheid en transport van netten, gas, elektriciteit

Westland Infra Netbeheer heeft een heldere ambitie: een optimale beschikbaarheid en transport van ons elektriciteits- en gasnet. We werken dus hard aan minder storingen en uitval van ons net.

Beschikbaarheid gas

In 2018 zijn we onder het landelijk gemiddelde gebleven wat betreft de jaarlijkse uitvalduur en gemiddelde onderbreking van gas. Toch lagen de cijfers voor onze begrippen relatief hoog. Dit als gevolg van een eenmalige grote storing. Onze jaarlijkse uitvalduur over de jaren heen scoort onder het landelijk gemiddelde, met uitzondering van 2013.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,0071 per jaar

0,0077 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

56 seconden

64 seconden

Gemiddelde onderbrekingsduur

2 uur 12 minuten 33 seconden

2 uur 16 minuten 41 seconden

Transport gas

In 2018 hebben we minder gas getransporteerd dan in 2017. In 2018 transporteerden wij 1.145 miljoen m3 gas (2017: 1.178 miljoen m3). Dit is een daling 33.000 m3. We verwachten de komende jaren nog meer daling van gastransporten. Immers, de tuinbouwsector omarmt steeds meer duurzame energievormen in hun bedrijfsvoering. En huishoudens gaan van het gas af als gevolg van de energietransitie. Maar ook de opmars van geothermie zal het gasverbruik naar verwachting verder doen dalen.

Beschikbaarheid elektriciteit

Onze beschikbaarheidscijfers wat betreft elektriciteit voor 2018 zijn heel goed. De uitvalsduur lag ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Onze gemiddelde uitvalsduur bedroeg in 2018 11 minuten (2017: 9 minuten). De landelijke uitvalsduur was 27 minuten.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,164 per jaar

0,33 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

11 minuten

27 minuten

Gemiddelde onderbrekingsduur

67 minuten

73 minuten

Transport elektriciteit

In 2018 hebben we in totaal 1.741 GWh naar eindklanten getransporteerd (2017: 1.678 GWh). Dit is een toename van 63 GWh ten opzichte van 2017. Onze teruglevering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet was 441 GWh (2017: 529 GWh), een afname van 88 GWh.