Ontwikkelingen van regionale transportnetten

Westland Infra Netbeheer wil een veilig, betrouwbaar en betaalbaar distributienet waarborgen. Daarmee willen we de economische ontwikkelingen in de regio steunen. Ons risico gebaseerde assetmanagementsysteem helpt ons bij het optimaal op elkaar afstemmen van kosten en baten van investeringen. In 2018 hebben we onze doelen ruimschoots gehaald waar het gaat om betrouwbaarheid en kwaliteit.

Minder gas, meer elektriciteit

In de gemeenten Westland en Midden-Delftland is de energietransitie in volle gang. Zowel tuinders als huishoudens zijn druk bezig met het verduurzamen van hun energiegebruik. Zo breidt het aantal geothermieprojecten in onze regio zich snel uit. Bovendien moeten woningen in 2050 aardgasvrij zijn. In 2018 zijn de eerste aardgasvrije woningen in de regio opgeleverd. Daarom verwachten wij dat getransporteerde gasvolumes zullen gaan dalen en het gebruik van elektriciteit zal groeien. Dit stelt andere eisen aan onze dienstverlening. Daar bereiden we onze bedrijfsvoering terdege op voor.

Duurzame projecten

Een duurzame energievoorziening is onze inzet als het gaat om elektriciteit en warmte. In 2018 hebben we gewerkt aan de aansluiting van een windmolenpark van 30 MW aan de grens van het Westland.
En we hebben gewerkt aan de aansluiting van een biogasinstallatie in Den Hoorn met een beoogd volume van circa 5 miljoen m3.

Ontwikkelingen van regionale transportnetten

Westland Infra Netbeheer wil een veilig, betrouwbaar en betaalbaar distributienet waarborgen. Daarmee willen we de economische ontwikkelingen in de regio steunen. Ons risico gebaseerde assetmanagementsysteem helpt ons bij het optimaal op elkaar afstemmen van kosten en baten van investeringen. In 2018 hebben we onze doelen ruimschoots gehaald waar het gaat om betrouwbaarheid en kwaliteit.

Minder gas, meer elektriciteit

In de gemeenten Westland en Midden-Delftland is de energietransitie in volle gang. Zowel tuinders als huishoudens zijn druk bezig met het verduurzamen van hun energiegebruik. Zo breidt het aantal geothermieprojecten in onze regio zich snel uit. Bovendien moeten woningen in 2050 aardgasvrij zijn. In 2018 zijn de eerste aardgasvrije woningen in de regio opgeleverd. Daarom verwachten wij dat getransporteerde gasvolumes zullen gaan dalen en het gebruik van elektriciteit zal groeien. Dit stelt andere eisen aan onze dienstverlening. Daar bereiden we onze bedrijfsvoering terdege op voor.

Duurzame projecten

Een duurzame energievoorziening is onze inzet als het gaat om elektriciteit en warmte. In 2018 hebben we gewerkt aan de aansluiting van een windmolenpark van 30 MW aan de grens van het Westland.
En we hebben gewerkt aan de aansluiting van een biogasinstallatie in Den Hoorn met een beoogd volume van circa 5 miljoen m3.