2019 in het kort

GoPacs, een gezamenlijk platform dat door TenneT en de regionale netbeheerders in gebruik is genomen en kan worden ingezet voor congestiemanagement, wordt gelanceerd.

Lees meer ›2019 in het kort

Bericht van de directie

Het financieel resultaat over het jaar 2019 ligt met een nettowinst van € 13,9 miljoen hoger dan in 2018. Het resultaat valt voornamelijk hoger uit door een verandering in het vpb-percentage en daardoor een lagere belastingdruk.

Lees meer ›Bericht van de directie

Profiel

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

Lees meer ›Profiel

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

De discussie over het klimaat speelt allang niet meer op de achtergrond, maar is inmiddels een van de belangrijkste politieke thema’s. 2019 was het jaar van de klimaattafels en het bewustzijn dat er ‘iets’ moet gebeuren, nam verder toe.

Lees meer ›Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Onze doelstellingen

Het doel van Juva is een efficiënte infrastructuur creëren voor een duurzame energievoorziening, waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Wij werken met elkaar aan het energiedistributiesysteem van de toekomst.

Lees meer ›Onze doelstellingen

Onze strategie

Westland Infra Netbeheer brengt de ervaring in van veilige en betaalbare netwerken met een hoge mate van beschikbaarheid, gebaseerd op een afweging van risico’s, kosten en prestaties.

Lees meer ›Onze strategie

Personalia

Algemeen directeur De heer F.P. (Frank) Binnekamp (1968) Frank Binnekamp is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar rechtsvoorganger.

Lees meer ›Personalia

Verslag van de Raad van Commissarissen

Helaas heeft ons het verdrietige bericht bereikt dat dinsdag 30 maart 2020 de heer H.H.V. Horlings is overleden aan de gevolgen van het Coronavirus.

Lees meer ›Verslag van de Raad van Commissarissen

Verslag van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van.

Lees meer ›Verslag van de Ondernemingsraad