Verslag van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van.

Lees meer ›Verslag van de Ondernemingsraad

Corporate Governance

N.V. Juva is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Poeldijk. De governance van N.V. Juva is gebaseerd op het structuurregime en kent een two-tier-bestuursstructuur.

Lees meer ›Corporate Governance

Risicomanagement

N.V. Juva heeft een hoge maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het biedt iedereen non discriminatoir toegang tot energie in Westland, Midden-Delfland en een deel van de Botlek.

Lees meer ›Risicomanagement

Netbeheerder voor de bedrijven en bewoners in de regio

Bij Westland Infra Netbeheer streven we naar een optimale prestatie en naar nog minder storingen en uitval van ons elektriciteits- en gasnet in de regio Westland en Midden-Delfland.

Lees meer ›Netbeheerder voor de bedrijven en bewoners in de regio

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen van regionale transportnetten

Westland Infra Netbeheer wil een veilig, betrouwbaar en betaalbaar distributienet waarborgen. Daarmee willen we de economische ontwikkelingen in de regio steunen.

Lees meer ›Ontwikkelingen van regionale transportnetten

Beschikbaarheid en transport van netten, gas, elektriciteit

Westland Infra Netbeheer heeft een heldere ambitie: een optimale beschikbaarheid en transport van ons elektriciteits- en gasnet. We werken dus hard aan minder storingen en uitval van ons net.

Lees meer ›Beschikbaarheid en transport van netten, gas, elektriciteit

Slimme meters

Onze planning was om in 2018 op 8.500 adressen een slimme meter aan te bieden. Niet elke klant wil echter een slimme meter geplaatst hebben en niet overal is de plaatsing technisch te realiseren.

Lees meer ›Slimme meters

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Per 1 juli 2018 trad de wet Voortgang Energie Transitie (VET) in werking. Dit in aanloop naar een nieuwe energiewet, waarin ook de toekomstige klimaatwet verwerkt is.

Lees meer ›Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Deelnemer in innovatieve projecten

Capturam zet vol in op een duurzame energie infrastructuur in de regio. Dit om de productie van CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer ›Deelnemer in innovatieve projecten