Verslag van de Ondernemingsraad

Terugblik 2018

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van. Binnen N.V. Juva denkt de ondernemingsraad mee met de directie en bij besluitvorming zorgt de ondernemingsraad ervoor dat het belang van zowel werknemers als de onderneming wordt meegewogen.

De ondernemingsraad vergaderde het afgelopen jaar acht keer met de directie. Tijdens deze reguliere bijeenkomsten kwamen onder meer adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en de financiële voortgang van de onderneming aan bod. Over de adviesaanvraag inzake de herstructurering van Westland Infra Netbeheer en Anexo was er gedurende een periode wekelijks overleg met de directie. Ter voorbereiding op de overleggen met de directie vergaderde de ondernemingsraad 8 keer. In 2018 ontving de ondernemingsraad 3 adviesaanvragen van de directie:

  • Verdere inrichting van Westland Infra Netbeheer B.V. en Anexo B.V. binnen N.V. Juva;

  • Aanstelling Paul Langereis als directeur Westland Infra Netbeheer;

  • Herinrichting informatievoorziening.

De ondernemingsraad behandelde het afgelopen jaar ook een aantal instemmingstrajecten. Na constructief overleg met de directie ging de ondernemingsraad akkoord met:

  • Arbojaarplan 2018

  • Tijdelijke benoeming preventiemedewerker

  • Benoeming preventiemedewerker

  • Interne sollicitatieprocedure

Samenstelling Ondernemingsraad

J.G.H. Hannewijk
A.V. Sookhlall
R. Sonai
S. Wolter
L. Verschoor
L. Janssen
N. van der Hout

Overleg met de Raad van Commissarissen

De ondernemingsraad ervaart het overleg met de Raad van Commissarissen als stimulerend en waardevol. Op 23 mei 2018 vergaderden beide raden met elkaar. Er werd teruggeblikt op het werk van de ondernemingsraad, stilgestaan bij de dagelijkse bedrijfsvoering en vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen. Op 20 juni 2018 woonde de ondernemingsraad als toehoorder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij.

Training

De ondernemingsraad volgde in 2018 twee trainingen. In januari lag de nadruk op het uitleggen van de beginselen van het werk van de ondernemingsraad. Een logische cursus, omdat de ondernemingsraad na de verkiezingen van eind 2017 uit een aantal nieuwe leden bestaat. In december volgde een training met veel aandacht voor de onderwerpen financiën en HR.

Tot slot

De ondernemingsraad is tevreden over de behaalde resultaten in 2018 en spreekt haar waardering uit voor directie en Raad van Commissarissen. Een bijzonder woord van dank is er voor alle medewerkers die met hun inzet, betrokkenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid een grote bijdrage leveren aan het succes van N.V. Juva.

Poeldijk, 22 mei 2019