Winstbestemming

Voorgesteld wordt € 13.000.000 uit te keren als dividend en het restant van € 268.928 toe te voegen aan de overige reserves.
Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld:

Dividend

EUR

13.000.000

Toevoeging aan de overige reserves

EUR

268.928

 

EUR

13.268.928

Poeldijk, 22 mei 2019

De directie

F.P. Binnekamp

 

De raad van commissarissen
P. Veenema, voorzitter
D.J.N.M. Curfs
H.H.G. Horlings
J.C. Meyboom-Fernhout
M. Valstar