Onze aandachtsgebieden

Trias

In 2018 heeft Trias Westland putten geboord op 2,7 km diepte. In de onderkrijtlaag is de aanwezige aardwarmte zeer geschikt voor warmtewinning. Trias Westland is begonnen met de bouw van het distributienetwerk, dat in 2019 voltooid wordt. Anexo werd betrokken bij de levering en installatie van technische voorzieningen. In 2017 hebben we twee transformatorstations en laagspanningsverdeler geïnstalleerd. En in 2018 hebben we de ontwikkeling van het product E-web Geo opgestart, een slim besturingssysteem van het warmtenetwerk dat vraag en aanbod effectief op elkaar afstemt.

Porta Nova

Rozenkwekerij Porta Nova heeft in 2017 en nieuwe rozenkwekerij gebouwd. Wij hebben een nieuwe 40 MVA n-1 25kV-aansluiting gerealiseerd. Daarbij hebben we de heraansluiting van de bestaande rozenkwekerij gedaan. In 2017 hebben we een deel van het project opgeleverd, in april 2018 hebben we het project voltooid. En in 2018 hebben we het onderhoud van het systeem gedaan.

Windenergie

In 2018 is Anexo actief geweest voor Windpark Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. In opdracht van Eneco hebben we een middenspanningtracé voor parkbekabeling aangelegd. Vanaf het overdrachtspunt van de netbeheerder hebben we een kabeltracé gegraven naar het inkoopstation vlakbij het windpark. Van daaruit hebben we een bekabeling aangelegd naar 6 turbines.

Zonne-energie

Zonne-energie is een potentiële groeimarkt voor ons. In de gemeente Emmen is in 2018 Zonnepark Lange Runde geopend. Dit is een van de grootste zonneparken van Noord-Nederland, maar liefst 19 hectare met een totaal van 118.200 panelen die stroom moeten gaan opwekken voor ongeveer 3.750 huishoudens. Anexo heeft in 2018 hoofdmeters en brutoproductiemeters geleverd. We geven inzicht in het verbruik, en de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd en teruggeleverd.

Geothermie

Geopower OudCamp levert aardwarmte uit een grondlaag op 2,8 km diepte, gekoppeld aan een distributiesysteem. De warmte van circa 95 graden Celcius verwarmt een achttal tuinbouwbedrijven in de Oudcampsepolder. De tuinbouwbedrijven zijn met elkaar verbonden door een warmtenet van circa drie kilometer. Dit project kan een besparing opleveren van 15 miljoen m3 aardgas. In 2017 hebben wij uiteenlopende aansluitingen, leveringen en metingen gedaan. In 2018 hebben we een nieuwe middenspanningsaansluiting gerealiseerd.

Voor warmtebedrijf Bergschenhoek hebben tuinders het netwerk zelf gerealiseerd. In 2018 hebben we het beheer van de meetdienst overgenomen. Daarnaast voeren wij het onderhoud uit van de meetapparatuur en hebben we bronmetingen gedaan. En voor het project ECW Geo Andijk hebben we de meting gedaan na een tweede bronboring voor aardwarmte.