Verwachtingen voor 2019

Warmte

In 2019 verwachten we de start van de productie van warmte door Trias Westland. Nieuwe projecten in geothermie zullen samen met partners worden geïnitieerd, nieuwe bronnen worden aangeboord, waarbij wij ons richten op warmtetransport. Daardoor krijgt de ontwikkeling van het warmtesysteem in het Westland steeds meer vaste vorm. Voor ons betekent dit een aanzienlijke groei in de distributie van warmte. Ons ambitieniveau ligt hoog. Wij verwachten dat Juva in 2019 een nieuw netwerkbedrijf zal oprichten voor warmte in de regio, in samenwerking met diverse partners. Daarmee zullen we onze trekkersrol in duurzame warmte verder versterken.

Politieke keuzes noodzakelijk

2019 wordt een sleuteljaar voor de verduurzaming van energievoorzieningen. De uitkomst van het klimaatakkoord en daaruit voortvloeiende politieke keuzes bepalen deels onze toekomst. Die besluitvorming is hard nodig, wij missen een duidelijke richting. Zo is het voor onze strategische bedrijfsvoering essentieel om te weten of het benutten van restwarmte gestimuleerd gaat worden of niet. Wij verwachten c.q. hopen dat de voor ons beslissende politieke keuzes in 2019 gemaakt worden.

Stijging elektriciteitsverbruik

We verwachten een verdere stijging van elektriciteitsgebruik in 2019 als vervolg op een jaarlange trend in de glastuinbouw. Ook is een relatie te leggen naar verduurzaming. Zo vraagt de toename van duurzaamheidsystemen als elektrisch vervoer en warmtepompen om meer elektriciteit. Juva is uitstekend voorbereid. Wij anticiperen al jaren op deze ontwikkeling. Onze hoofdinfrastructuur is geschikt om verder te groeien, ook na 2019. We hebben vooralsnog voldoende ruimte in de netwerken.

Smart Grid Westland

Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was de lancering van Smart Grid Westland (SGW) en de livegang van fase 1 op 1 januari 2019. Wij verwachten dat SGW in 2019 een succes wordt. Tuinders zullen meer dynamisch gebruik gaan maken van ons netwerk op het moment dat wij aangeven dat de condities gunstig zijn. Dit om de invulling van de energiebehoefte te optimaliseren en piekgebruik te voorkomen.

Toename zon- en windenergie

Anexo profiteert in 2019 van de groei van duurzame energievoorzieningen wat betreft infrastructurele activiteiten. Met name zon- en windenergie wordt een groeimarkt voor ons. Bovendien vraagt de markt om oplossingen waar het gaat om discontinuïteitproblemen. Ook daar spelen wij op in. En de elektrificering neemt verder toe. Ook daarvoor bieden wij technische oplossingen. We zullen landelijk een sterkere positionering krijgen.

Verbinding en transparantie

Westland Infra Netbeheer profiteert in 2019 van de verdere toename van het elektriciteitsverbruik in de regio. Daartoe investeren we in ons netwerk. Het gasverbruik zal pas op termijn zal gaan dalen. Gezien de toekomstverwachting doen we gericht diepte-investeringen in gasleidingen. We willen mensen actief helpen met het realiseren van alternatieven voor gas. Samenwerken wordt ons credo voor 2019. Dit met gemeenten, maar ook met andersoortige netbeheerders zoals waternetbeheerders. Immers, we graven samen in dezelfde bodem. Samenwerken is zoveel efficiënter. Westland Infra Netbeheer treedt daarmee meer naar buiten. Was voorheen de techniek ons uitgangspunt, in 2019 en de verdere toekomst zal de relatie met de omgeving leidend zijn. Verbinding en transparantie zijn daarbij onze uitgangspunten.

Aard- en restwarmte als groeimarkt

Capturam zal zich in 2019 verder profileren als aanjager waar het gaat om het gebruik van warmte in de regio. We mikken op een verdere groei van geothermie, maar ook de koppeling van lokale netwerken. En daarmee een sterke toename van onze werkzaamheden in distributie en aansluiting van warmte. Ook verwachten we in 2019 lokale overheden te ondersteunen bij alternatieven voor aardgas in de wijk-gebonden-plannen. We zullen de dialoog met onze omgeving blijven zoeken om onze duurzame missie kracht bij te zetten, in het belang van een economisch sterke regio waar duurzaamheid een onderscheidend vermogen is.