Netbeheerder voor de bedrijven en bewoners in de regio

Bij Westland Infra Netbeheer streven we naar een optimale prestatie en naar nog minder storingen en uitval van ons elektriciteits- en gasnet in de regio Westland en Midden-Delfland. Het is onze taak te zorgen voor een veilige en betrouwbare energievoorziening. We richten onze blik op de toekomst waar het gaat om onderscheidend vermogen binnen de wettelijke kaders met oplossingen die aansluiten op de behoeften van onze klanten.

We spelen een rol in de transitie naar duurzame energie. Dit in samenwerking met Capturam. Wij verwachten voor de toekomst een toename van de vraag naar elektriciteit. Daar zijn we uitstekend op voorbereid. Tegelijk richten we ons op een gelijkblijvende vraag naar gas, of in ieder geval het in stand houden van de bestaande gasnetten. Wij willen ons onderscheiden als een kwalitatief hoogstaande netbeheerder, allereerst voor de glastuinbouw, maar zeker ook voor de inwoners binnen ons verzorgingsgebied.