Profiel

Visie

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam energiesysteem zien wij als grootse uitdaging voor de komende decennia. De energietransitie zet door en wij kijken graag vooruit naar oplossingen. We gaan bewuster om met energie, waarbij kostenefficiency en milieubewustzijn voorop staan.

Bedrijfsprofiel

Als netwerkbedrijf zijn wij gespecialiseerd in het transport van energie en de daaraan gerelateerde producten en diensten. Onze regionale netbeheerder zorgt voor het transport van gas en elektriciteit binnen de regio’s Westland en Midden-Delfland en in de Botlek. Met onze energienetwerken vormen we een cruciale factor voor de economische gezondheid van de regio. We willen onze netwerken zoveel als mogelijk inzetten naar de behoeften van onze klanten binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons biedt. We geven pragmatisch, creatief en hands-on invulling aan de energietransitie. Resultaten uit het verleden tonen aan dat we in staat zijn om wendbaar te reageren op nieuwe ontwikkelingen, zoals congestiemanagement ten tijde van de WKK hausse. En ook vandaag de dag ontwikkelen we vernieuwende oplossingen voor onze klanten, zoals Smart Grid Westland en de gascapaciteitsbegrenzer.

De energievoorziening gaat veranderen. Na het klimaatakkoord van Parijs is de transitie naar een duurzame energievoorziening en minder gebruik van fossiele energie pas echt op gang gekomen. Gas zou een grote rol als transitiebrandstof kunnen spelen, maar door problemen met de winning in Groningen is deze rol niet langer vanzelfsprekend. Geothermie en restwarmte krijgen grote aandacht om een deel van de warmtebehoefte in te vullen. Bouwstenen om te komen tot een nieuw betrouwbaar en veilig energiesysteem. Elektriciteit, gas, warmte en CO2 gaan een integraal systeem vormen. Daarnaast kennen duurzame bronnen specifieke eisen voor beschikbaarheid en continuïteit. Dit heeft grote gevolgen voor de (lokale) balans van vraag en aanbod. Met onze kennis, ervaring en vernieuwende ideeën willen wij een bepalende rol spelen in dit nieuwe energiesysteem binnen en buiten de regio. Waar mogelijk stimuleren wij duurzame ontwikkelingen door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en barrières weg te nemen. Binnen de wettelijke kaders zetten we onze kennis en expertise in voor de ontwikkeling van producten, diensten en meet- en energieconcepten.

Binnen de veranderende energiewereld blijven onze waarden voor veiligheid en betrouwbaarheid onverminderd belangrijk. Ons assetmanagementsysteem maakt de netwerken voorspelbaar en beheersbaar op het gebied van kosten, risico’s en prestaties. Veilig werken staat aan de basis van al onze activiteiten. We kennen een proactieve veiligheidscultuur, gebaseerd op persoonlijk leider- en ondernemerschap door alle lagen van onze organisatie. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zijn we verbonden met onze omgeving en oefenen daar invloed op uit. Hoe we met onze omgeving omgaan, hebben we uitgewerkt in ons MVO-beleid. Dit beleid hebben we gebaseerd op de drie pijlers ‘duurzame energievoorzieningen’, ‘welzijn van medewerkers, klant en omgeving’ en ‘goed voor de regio’.

De beweging van de energiewereld naar decentraal, duurzaam en geregeld, impliceert dat de standaardoplossing voor de energienetten verdwijnt. Klanten kiezen voor eigen oplossingen met maatwerkbehoeften en zoeken daarbij partners die waarde toevoegen. De traditionele verhouding van leverancier versus afnemer verandert in samenwerkingsvormen. Deze manier van werken, maken we ons eigen met ons programma WE Are. Dit programma is gericht op het stimuleren van onderlinge samenwerking met als doel het bieden van maatwerk, kennisdeling en tevreden klanten. Bij deze manier van werken past een moderne werkomgeving. Ons pand is volledig aangepast aan de eigentijdse manier van werken. Met deze werkomgeving, een kleinschalige cultuur waar iedereen elkaar kent van hoog tot laag en een verduurzamingsuitdaging zijn we aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.