Onze strategie

Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur te creëren voor een duurzame energievoorziening. Waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Onze regionale netwerken voor gas, elektriciteit en in de toekomst warmte vormen hiervoor de solide basis. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij onze uitgangspunten.

Samenwerking staat voorop in het proces naar een duurzame energietransitie. We stimuleren tuinbouwers actief om samen te werken met elkaar en met ons. Met succes, honderden tuinders hebben zich verenigd in warmtecorporaties. Wij helpen de warmtecorporaties met de toepassing van duurzame energie binnen hun bedrijfsvoering. Wij gebruiken onze expertise in het distribueren en aansluiten van energie, samen met onze kennis van kostenefficiënt investeren, om tuinderscollectieven te ontzorgen in hun warmtekosten. De vorming van warmtecorporaties is een cruciale stap in de totstandkoming van een regionaal dekkend warmtesysteem. Maar ook onze participatie in Energie transitie Partners (ETP) geeft de ontwikkeling van aardwarmte als energiebron in de regio een stevige impuls.