Introductie

N.V. Juva is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de organisatie heeft voor mens, milieu en maatschappij.

Lees meer ›Introductie

Organisatie

De vraag of het wel nodig is een duurzame energievoorziening te ontwikkelen, heeft inmiddels plaats gemaakt voor de vraag hoe we dat gaan doen. Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur te creëren voor een duurzame energievoorziening.

Lees meer ›Organisatie

Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

Juva werkt aan een integraal duurzaam energiesysteem dat ons verzorgingsgebied dekt. Daarnaast stellen we ondernemers in staat om hun energiesystemen slim en duurzaam in te zetten door stuurinformatie beschikbaar te maken.

Lees meer ›Aandeelhouders, werkmaatschappijen en deelnemingen

Energietransitie

Het bouwen aan duurzame energiesystemen geeft ons bestaansrecht. De energietransitie geeft een extra impuls aan onze innovatieve kracht. Zo stimuleren we actief het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron.

Lees meer ›Energietransitie

Samenvatting in cijfers

Lees meer ›Samenvatting in cijfers

Samenwerken met stakeholders

Vanuit onze maatschappelijke rol als netwerkbedrijf vinden wij het belangrijk om met onze stakeholders in contact te staan. Periodiek brengen wij de belangen en verwachtingen van hen in kaart en gebruiken dit als basis voor ons MVO-beleid.

Lees meer ›Samenwerken met stakeholders

Strategie

Juva staat voor energiebeschikbaarheid voor nu en de toekomst. Daar dragen alle werkmaatschappijen op hun eigen manier aan bij. Voor de strategiebepaling hebben we in 2018 een tweetal omgevingsanalyses gemaakt.

Lees meer ›Strategie

Toekomstscenario’s

In 2018 hebben we een doorkijkje gemaakt naar de toekomst. Daarvoor hebben we twee scenariostudies gedaan.

Lees meer ›Toekomstscenario’s

Scenario’s voor de energiedragers

De lange-termijn-prognoses voor de mogelijke energiedragers gaan we het komend jaar verder uitwerken tot meer gedetailleerdere scenario's voor 2030. In het onderzoek keken we naar 4 uiteenlopende scenario’s.

Lees meer ›Scenario’s voor de energiedragers

Richtlijnen voor 2030

De scenario’s zijn primair bedoeld om inzicht te geven in de impact op ons totale business model. De belangrijkste overall conclusie uit deze studies is dat een netbeheerder in alle scenario’s bestaansrecht heeft.

Lees meer ›Richtlijnen voor 2030