Methodologie

Voor de eerste fase van het stakeholderonderzoek bestond de vragenlijst uit een aantal open vragen. Deze vragen hebben betrekking op de wijze waarop de stakeholders vinden dat Juva haar maatschappelijke rol als deels publiek bedrijf vervult en welke verbeterpunten men daar ziet. Deze vragenlijst is uitgezet bij een aantal interne vertegenwoordigers van de externe stakeholders en bij een groep stakeholders zelf, waaronder de commissarissen.

Vervolgens is gevraagd om een 30 tal stellingen verdeeld over 7 thema’s te prioriteren. In eerste instantie de stellingen binnen dit thema, vervolgens de thema’s ten opzichte van elkaar.

Bij de toepassing van de thema´s hebben we alvast een doorkijkje genomen naar de Sustainable Development Goals, waar we in 2019 verder op willen inzetten.

Methodologie

Voor de eerste fase van het stakeholderonderzoek bestond de vragenlijst uit een aantal open vragen. Deze vragen hebben betrekking op de wijze waarop de stakeholders vinden dat Juva haar maatschappelijke rol als deels publiek bedrijf vervult en welke verbeterpunten men daar ziet. Deze vragenlijst is uitgezet bij een aantal interne vertegenwoordigers van de externe stakeholders en bij een groep stakeholders zelf, waaronder de commissarissen.

Vervolgens is gevraagd om een 30 tal stellingen verdeeld over 7 thema’s te prioriteren. In eerste instantie de stellingen binnen dit thema, vervolgens de thema’s ten opzichte van elkaar.

Bij de toepassing van de thema´s hebben we alvast een doorkijkje genomen naar de Sustainable Development Goals, waar we in 2019 verder op willen inzetten.