Impact van de scenario’s op Capturam

Scenario’s 1 en 2 zoals hierboven geschetst, betekenen voor Capturam een continuering en doorgroei van warmte. Maar Wet VET verbiedt ons tegelijkertijd om warmte te produceren en te leveren.

Lees meer ›Impact van de scenario’s op Capturam

Scenario’s voor het meetbedrijf

Naast de centrale studie van Juva waarbij de focus voornamelijk ligt op de overkoepelende energiesystemen heeft er een verbijzondering plaatsgevonden voor de toekomst van Anexo.

Lees meer ›Scenario’s voor het meetbedrijf

Impact van de scenario’s op Anexo

Het is duidelijk dat de markt voor meterdiensten gaat veranderen. Duurzaamheid en data gaan daarin een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Lees meer ›Impact van de scenario’s op Anexo

MVO binnen de eigen organisatie  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze identiteit.

Lees meer ›MVO binnen de eigen organisatie  

Onze eigen footprint

In 2017-2018 is ons kantoorpand in Poeldijk grondig verbouwd. We hebben nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd voor onze eigen footprint. We hebben hoogwaardige technologie ingezet om maximaal energie te besparen.

Lees meer ›Onze eigen footprint

Onze medewerkers

MVO is onderdeel van onze kernactiviteiten en raakt daarmee iedereen die binnen Juva werkt. Onze medewerkers zijn zich bewust van wat MVO voor ons betekent en wat een ieder kan bijdragen. Doelen zijn concreet, meetbaar en herkenbaar.

Lees meer ›Onze medewerkers

Onze omgeving

Risicovolle werkzaamheden horen bij ons vak. Veiligheid gaat daarbij boven alles. Veiligheidstraining van medewerkers is daarom een speerpunt voor Juva.

Lees meer ›Onze omgeving

Trias Westland

Aardwarmte is een uitstekende bron van duurzame energie. Diep in de aarde van het Westland zit veel warmte. En op de aarde daarboven staan veel kassen.

Lees meer ›Trias Westland

ETP

Energie Transitie Partners (ETP) is een krachtenbundeling van Capturam en HVC, in samenwerking met de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland, opgericht in 2016.

Lees meer ›ETP

Wonen zonder aardgas

Westland Infra Netbeheer en ETP waren al in 2017 actief bezig met het zo goed mogelijk voorbereiden van de regio op een aardgasvrije toekomst.

Lees meer ›Wonen zonder aardgas