ETP

Energie Transitie Partners (ETP) is een krachtenbundeling van Capturam en HVC, in samenwerking met de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland, opgericht in 2016. Met ETP willen we onze opgedane kennis op het gebied van regelgeving, financiering, risico’s, subsidiering, en organisatie effectiever inzetten. Ons primaire doel is het versnellen van de ontwikkeling van een betaalbaar duurzaam warmtesysteem. Aardwarmte heeft onze eerste focus, maar we onderzoeken ook andere vormen van warmtewinning, zoals biomassa en restwarmte, en koppelingen met andere netwerken.

Haalbaarheidsonderzoek

ETP heeft een aanjaagfunctie. We stimuleren coöperatievorming onder tuinders. In 2018 heeft ETP in samenwerking met LTO glaskracht 3 tuindersgroepen verenigd in coöperaties. Verder zijn we actief in gesprek met de collectieven over hun warmtevraag en de technische ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Sommige collectieven bouwen (gedeeltelijk) zelf aansluitingen, anderen besteden de techniek gedeeltelijk of geheel aan ons uit. Ons ultieme doel is een volledig dekkend warmtenet dat het gehele Westland bestrijkt. In 2018 hebben we in nauwe samenwerking met  de glastuinders en LTO glaskracht een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Daarbij hebben we gekeken naar governance, techniek en financierbaarheid.

Tuinders versus bewoners

Op papier hebben we de structuur voor een duurzame energievoorziening in de toekomst uitgetekend. Nu de praktijk. De steun onder glastuinders is groot. Als de hoofdinfrastructuur voor tuinders eenmaal functioneert, gaan we, in samenspraak met gemeenten, ook alle bewoners proberen te bereiken. Sommige bewoners staan nu nog wat gereserveerd tegenover een aardgasloze gebouwde omgeving. Voor ons de uitdaging om ook deze groep mee te krijgen in de transitie.