Trias Westland

Aardwarmte is een uitstekende bron van duurzame energie. Diep in de aarde van het Westland zit veel warmte. En op de aarde daarboven staan veel kassen. Het is een logische stap om kassen te gaan verwarmen met aardwarmte. Capturam participeert als één van de de initiatiefnemers in Trias Westland, met als doel het aanboren van aardwarmte in de Triaslaag. Maar liefst 49 tuinders sloten zich aan. Trias Westland deed een succesvolle boring, de Triaslaag bleek echter ongeschikt voor winning van aardwarmte. De zandlaag was onvoldoende waterdoorlatend. Maar op 2,7 km diepte bleek de zandlaag juist bijzonder geschikt voor warmtewinning.

Aanleg distributiewerk

In 2018 heeft Trias Westland twee putten geboord, één voor injectie, en een andere voor productie. De productiviteit van de aanwezige aardwarmte bleek uitstekend, zeker ook in vergelijking met andere aardwarmtegebieden in Nederland. De bouw van het distributienetwerk ging in 2018 van start, en zal doorgaan in 2019. Rond mei 2019 kunnen de eerste tuinders profiteren van aardwarmte. Trias Westland koos voor duurzame schachtbekleding in de boorputten. Het opgepompte water is extreem zout, metalen buizen corroderen daardoor snel. Het gebruik van een kunststof GRE binnenbekleding verlengt de levensduur van de buizen aanzienlijk.  

Ruimte voor de toekomst

Tuinders tonen zich enthousiast over de ontwikkelingen na de eerste boringen. Een tweede boring van Trias Westland staat gepland. Trias Westland is gebaat bij een zo groot mogelijk aantal afnemers van aardwarmte. Immers, de kosten van de aanleg van het distributienetwerk zijn relatief hoog. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld aardgas waar slechts een enkele leiding voor nodig is. Trias Westland streeft naar ruimte om te groeien in de hoofdleidingen voor het netwerk. De leidingen vormen de basis van een te vormen regio-dekkend-warmtenet. Daardoor kunnen in de toekomst naast tuinders ook bedrijven en de gebouwde omgeving in het gehele Westland profiteren van aardwarmte als duurzame energiebron. Met meerdere operationele warmtebronnen kan er een om het regionetwerk gevormd worden.