Betaalbaarheid

De tarieven voor energielevering in Nederland zijn gereguleerd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op het werk van de netbeheerder. Ook houdt ACM in de gaten of bedrijven en consumenten een eerlijke prijs betalen voor het transport van gas en elektriciteit, en voor de aansluiting op het netwerk. ACM stelt daarbij een omzetgrens en maximale tarieven vast. Daaraan is Westland Infra Netbeheer als netbeheerder gebonden. Als netbeheerders worden we tegenover elkaar gebenchmarkt. De klant profiteert, deze betaalt niet meer dan strikt noodzakelijk.