Dilemma's

Bij het onderhouden, verduurzamen en veiliger maken van ons netwerk worden we steeds weer geplaatst voor lastige keuzes. Zo werken we hard aan de ontwikkeling van een regionaal dekkend warmtenetwerk. Maar de grote vraag is op welk moment we marktwerking moeten toelaten op het netwerk. Wanneer geven we andere partijen de ruimte om warmte te leveren op ons netwerk? Dat is een dilemma. Immers, onze investeerders willen een gerede zekerheid dat ze hun hoge investeringen gaan terugverdienen binnen een termijn van pakweg 15 jaar. Als oplossing zien we het invoeren van marktwerking op termijn. We werken aan de ontwikkeling van een model hiervoor.

Aardwarmte versus restwarmte

Een kritieke factor daarbij is hoe we restwarmte gaan gebruiken de komende jaren. Stel dat restwarmte prioriteit gaat krijgen, dan gaat dat ten koste van aardwarmte. En stel dat restwarmte goedkoper gaat worden dan aardwarmte. Gaan onze klanten in dat geval voor de laagste prijs of kiezen ze voor duurzaamheid? Met geothermie investeren we bewust in duurzaamheid, we willen aardwarmte de kans geven om te gaan vliegen. Maar het is de vraag of de klant net als wij keuzes maakt op grond van een langetermijnvisie, of kiest voor kostenreductie op korte termijn. Daarbij is de tuinbouw aan zet. Maar ook politieke keuzes bepalen het succes van aardwarmte. Als aardgas duurder wordt, zal het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron toenemen. Wij zien het belang van een prijsverhoging van aardgas of een CO2-toeslag. En dat is weer een dilemma op zich. Het raakt de vitaliteit van de tuinbouw en daarmee ons bestaansrecht.

Flexibiliteit en risicominimalisering

Om grote risico’s te vermijden, hebben we het warmtenetwerk van onderaf opgebouwd met participerende klanten. Kleinschalig in de basis, met een beperkt aantal partijen, maar opbouwend tot een regionaal systeem. Zo behouden we de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen in de markt en onvoorziene politieke keuzes.