Onze eigen footprint

In 2017-2018 is ons kantoorpand in Poeldijk grondig verbouwd. We hebben nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd voor onze eigen footprint. We hebben hoogwaardige technologie ingezet om maximaal energie te besparen. Ook is er gewerkt met duurzame materialen. Dit bespaart uiteraard kosten, maar ook het milieu.

We doen er alles aan om zoveel mogelijk duurzaamheidskeuzes te maken. Dit is niet alleen terug te vinden in ons kantoorpand, maar ook in ons inkoopbeleid en de keuze voor zowel leaseauto’s als bedrijfsauto’s. Steeds meer medewerkers kiezen bewust voor een elektrische auto. Dit draagt allemaal bij aan een kleinere footprint en daar zijn wij als organisatie trots op.

Ook is in 2018 gekozen voor een meer duurzaam menu in het bedrijfsrestaurant. Regelmatig worden er door onze cateraar ‘mindfulness-weken’ gepresenteerd waarbij wordt gekozen voor biologische voedingsmiddelen. Ook is het gebruik van vlees en frituur drastisch teruggedraaid.

Gasverbruik

In 2018 steeg ons gasverbruik met een kleine 2% ten opzichte van 2017. Reden hiervoor is dat het klimaatsysteem na de verbouwing van ons kantoorpand in 2017 geoptimaliseerd moest worden op de feitelijke omgevingstemperaturen.

Elektriciteitsverbruik

In 2018 daalde ons elektriciteitsverbruik fors met 11% ten opzichte van 2017 als gevolg van een aantal energiebesparende maatregelen. In 2018 voorzagen we het hele kantoorpand, inclusief magazijnen van slimme ledverlichting. De verlichting gaat aan of uit met een automatisch detectiesysteem en de lichtsterkte reageert op de intensiteit van het binnenkomende buitenlicht. De zonwering gaat ook automatisch naar beneden, zodat we binnen minder hoeven te koelen. Het groeiende elektrische wagenpark voeden we met energie die we opwekken met zonnepanelen die we op de overkappingen van onze parkeerplaats hebben. In 2019 breiden we het aantal zonnepanelen uit tot meer dan 1.400.

Scope 1

2018

2017

2016

2015

2014

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.362

58,7%

1.350

60,3%

1.409

8,4%

1.420

6,8%

2.762

13,0%

Brandstofverbruik

394

17,0%

399

17,8%

430

2,0%

412

2,6%

437

2,0%

Gasverbruik gebouwen

228

9,8%

186

8,3%

211

1,3%

230

1,1%

184

0,9%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

5

1,1%

0

0,0%

Koelinstallaties

3

0,1

1

0,1%

0

0,0%

2

0,0%

0

0,0%

Totaal scope 1

1.987

85,8%

1.936

86,5%

2.050

12,3%

2.069

9,9%

3.383

15,9%

           

Scope 2

2018

2017

2016

2015

2014

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

14.270

85,6%

18.547

88,3%

17.409

82,4%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

330

14,2%

302

13,5%

359

2,1%

377

1,7%

357

1,7%

Totaal scope 2

330

14,2%

302

13,5%

14.629

87,7%

18.924

1,8%

17.766

84,1%

           

Totaal

2.317

100%

2.238

100%

16.679

100%

20.993

90,10%

21.149

100%

Afvalstromen

Ook in 2018 spanden we ons in om afvalmateriaal binnen ons bedrijfspand nog beter te scheiden en her te gebruiken. Daarnaast droegen in 2018 nieuwe initiatieven bij aan een milieuvriendelijk beheer van afvalstromen, zoals het scheiden van asfalt, puin en hout. Afspraken met leveranciers over het nog verder verminderen van verpakkingsmateriaal stonden ook weer op de agenda. We gaan door met een milieuvriendelijk beheer van onze afvalstromen en verbeteren waar we kunnen.

Papierverbruik

Door het steeds verder digitaliseren van onze systemen daalde het papierverbruik in 2018 fors ten opzichte van 2017. Ook het toegenomen MVO-bewustzijn bij medewerkers speelde een belangrijke rol bij de afname. In 2018 maakten we 380.149 minder kopieën dan in 2017. Naast de belangrijke milieuwinst, maakt de toegenomen digitalisering processen efficiënter en bespaarden we bijvoorbeeld op kastruimte. We werken stapsgewijs aan een papierloze organisatie.

Brandstofverbruik

We verminderen ons brandstofverbruik door de aanschaf van energiezuinige en elektrische (bedrijfs)auto’s. In 2018 nam ons elektrische wagenpark toe met vier volledig elektrische bedrijfsauto’s. In 2026 willen we dat ons complete wagenpark op duurzaam opgewekte elektriciteit rijdt. Voor de uitstraling van onze organisatie die middenin de samenleving staat en bijdraagt aan de energietransitie, is dit duurzame beleid belangrijk. Wij krijgen positieve reacties van onze klanten. In 2018 werkten we aan verdere uitbreiding van onze laadinfrastructuur voor verdere verduurzaming van ons wagenpark. Zo hebben we 9 extra laadpalen met dubbele aansluitingen geplaatst, gevoed door zonnepanelen die we op overkappingen van het parkeerterrein plaatsten.

Duurzaam inkopen

Onze focus op duurzaamheid geldt ook voor de inkoop van materialen en diensten. Wij stellen scherpe eisen aan onze leveranciers op het gebied van veiligheid, milieu en sociale impact. In 2018 werkten we dit via diverse pilots verder uit en passen we de opgedane ervaringen in de praktijk toe.