Scenario’s voor de energiedragers

De lange-termijn-prognoses voor de mogelijke energiedragers gaan we het komend jaar verder uitwerken tot meer gedetailleerdere scenario's voor 2030. In het onderzoek keken we naar 4 uiteenlopende scenario’s. We waren met name op zoek naar de effecten voor onze organisatie in deze scenario's. We beschrijven ze hieronder in het kort.

De huidige situatie is duidelijk en overzichtelijk.

Links wordt de huidige situatie weergegeven. Daar zien we dat het gasverbruik op dit moment vele malen grote is dan het elektriciteitsverbruik. We hebben een gasnetwerk en een elektriciteitsnetwerk, warmte netten zijn in opkomst maar spelen nog geen substantiële rol in het aanbod.

Mogelijk scenario één: Alternatieve gassen, toename van warmte en elektriciteitsaanbod.

De netwerken blijven bestaan. Waarschijnlijk geen aardgas meer, maar misschien wel biogas, waterstofgas of nog iets heel anders. Daarnaast is er een groot warmtenet en een elektriciteitsnet dat veel groter is dan nu.

Mogelijk scenario twee: Gasnet faseert uit, warmtenet en elektriciteit nemen het over.

Er is geen netwerk meer voor gas. Er is een groot warmtenet. De omvang van dat net is echter gelimiteerd. Er is een maximale hoeveelheid warmte die we in onze regio kunnen opwekken, aangevuld met wat we aan restwarmte uit de Rotterdamse haven kunnen gebruiken. Daarom zal het elektriciteitsnet in dit scenario nog groter moeten zijn.

Mogelijk scenario drie: Glastuinbouw verlaat de regio, energievraag neemt af.

Er is dan geen glastuinbouw meer in de regio. Onze regio is verstedelijkt met veel woningbouw en een klein beetje industrie/distributie. Er is dan toch een groot netwerk nodig voor elektriciteit omdat veel nieuwe huizen ook zonnepanelen hebben.

Mogelijk scenario vier: Innovaties reduceren energievraag.

Energievraag van de glastuinbouw neemt substantieel af. Middels innovaties neemt de energievraag met 60% af. Innovaties die wij nu niet kunnen invullen met de kennis opgedaan in 2019. Het resultaat is dat er geen noodzaak is te zoeken naar een alternatief aanbod van energiedragers. Elektriciteit neemt toe en gas neemt af en er wordt niet geïnvesteerd in warmte.