Scenario’s voor het meetbedrijf

Naast de centrale studie van Juva waarbij de focus voornamelijk ligt op de overkoepelende energiesystemen heeft er een verbijzondering plaatsgevonden voor de toekomst van Anexo. Voor Anexo zijn ook 4 toekomstscenario's uitgewerkt die zich meer richten op de ontwikkelingen die voor bedrijven relevant zijn binnen de energietransitie. Een kwadrant met twee assen vormt de grondslag daarvoor. De ene as beweegt zich tussen het genereren van enkelvoudige en meervoudige waardecreatie, de andere as beweegt zich tussen Anexo als energiespecialist en Anexo als data-integrator.

Het model beschrijft de ontwikkelingen van de markt. Hoe ziet de energiemarkt er in 2035 uit en welke rol speelt data daarin? Scenario A was tot voor kort leidend. Energie gebaseerd op fossiele grondstoffen. Duurzaamheid is alleen van belang als er op korte termijn financieel voordeel te behalen valt. Veel bedrijven willen zo min mogelijk betalen voor energie gerelateerde zaken en zetten hun energiedata in om kosten te besparen.

We zien wel duidelijk ontwikkelingen richting de andere scenario's zoals B, met name bij bedrijven waarbij energiekosten een substantieel deel zijn van de kosten van de bedrijfsvoering. Het inzicht dat energiedata kan geven voor kostenbesparing, maar ook voor de lange termijn, kan het duurzaam ondernemen stimuleren. Data-integratie is hiervoor nodig. Dit stelt bedrijven in staat om processen te optimaliseren en te vereenvoudigen. Dit is voornamelijk nog een individueel proces.

De scenario’s C & D hebben beide een andere focus. Wordt het meer data-integratie vanuit een collectief systeem? Daarbij valt dan te denken aan smart-cities, slimme industrie en sector overschrijdende samenwerking tussen bedrijven met daarbij geïntegreerde collectieve dataplatformen waarbij gebruiksgemak het voornaamste overwegingskader is. Of komt de nadruk juist meer te liggen op decentrale systemen waarbij duurzaamheid het belangrijkste overweging kader wordt?