Toekomstscenario’s

In 2018 hebben we een doorkijkje gemaakt naar de toekomst. Daarvoor hebben we twee scenariostudies gedaan. Op basis daarvan hebben we een idee wat de ‘energietransitie’ concreet kan betekenen en ook welke rol we als netwerkgroep daarin kunnen of moeten nemen. Bij het schetsen van mogelijke situaties in 2050 hebben we ons de vraag gesteld: wat voor energiedragers kunnen we dan hebben en hebben we in de extreme scenario's een bestaansrecht? De 2e scenariostudie heeft een andere onderzoeksvraag, namelijk: welke rol kan het meetbedrijf spelen op basis van de ontwikkelingen binnen de energiebranche en welke waardecreatie nodig is voor de mogelijke toekomst?