Energietransitie

Het bouwen aan duurzame energiesystemen geeft ons bestaansrecht. De energietransitie geeft een extra impuls aan onze innovatieve kracht. Zo stimuleren we actief het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Daarmee dringen we het gebruik van fossiele brandstoffen terug, en reduceren we de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Dit is op meerdere vlakken tevens goed voor onze omgeving. Allereerst verbetert de luchtkwaliteit. Daarnaast versterken wij de regionale economie met onze voortrekkersrol in duurzame energievoorzieningen. Immers, de concurrentiepositie van de glastuinbouw wordt hierdoor steviger.