Analyse

We hebben de stakeholders gecategoriseerd en zijn uitgegaan van de belangen van de totale organisatie (dus niet per werkmaatschappij uitgesplitst).

Daarbij hebben we als uitgangspunten gehanteerd:

  • Hoe breder gedragen, hoe meer legitiem de claim

  • Hoe groter de impact op de bedrijfsactiviteit of rol van de stakeholder, hoe groter het belang

  • Hoe groter de invloed op Juva, hoe groter het belang

  • Hoe groter de kans op een eventuele confrontatie met de stakeholder, hoe groter het belang