Onze omgeving

Training en awareness

Risicovolle werkzaamheden horen bij ons vak. Veiligheid gaat daarbij boven alles. Veiligheidstraining van medewerkers is daarom een speerpunt voor Juva. We toetsen risico-inzicht, communicatie, leiderschap en samenwerking in de dagelijkse praktijk. In 2018 hebben we onze veiligheidsprocedures enorm verbeterd met de introductie van een nieuw veiligheidsmanagementsysteem. En hebben we de Risico Inventarisatie & Evaluatie herzien. We hebben veiligheidsprocedures gedetailleerd beschreven, van veiligheidsplan tot op medewerker niveau. Ons nieuwe systeem is geaudit. De externe toezichthouder die de audit uitvoerde, heeft ons gecomplimenteerd met de hoogstaande kwaliteit van het systeem. Een steun in de rug voor ons scherpe veiligheidsbeleid.

Verkeersveiligheid

Veel van onze werkzaamheden voeren wij uit langs de kant van de weg. Aanrijdgevaar is het grootste risico voor onze medewerkers en aannemers. Daarom zorgen wij voor een goede wegafzetting. Wegbeheerders stellen ook strenge eisen aan veiligheid.

Geen alcohol

Binnen Juva hebben we het beleid dat gebruik van alcohol in ons gehele kantoorpand niet alleen tijdens kantoortijd niet toegestaan is, maar ook tijdens feesten en evenementen. Alcoholgebruik vergroot nou eenmaal de kans op onveiligheid. Medewerkers met alcohol op verliezen scherpte. En dat willen we niet. In het belang van de veiligheid van onszelf, onze omgeving en onze klanten. Deze maatregel blijkt goed in het tijdsbeeld te passen, veel medewerkers vinden dit een logische stap.