Stakeholders en materialiteit

Een transitie lukt niet zonder samen te werken. Daarvoor is de uitdaging voor ons en het belang van onze maatschappij te groot. Om meer impact te maken, werken wij intensief samen met een deel van onze stakeholders. Door regelmatig met hen in contact te staan en ook af en toe een stakeholdersonderzoek uit te voeren, weten wij wat voor hen belangrijk is. Op basis daarvan stellen we onze prioriteiten bij, bepalen wij onze materialiteit en kunnen we onze impact concreet maken. Uiteraard is hier nog een wereld te winnen. De gap tussen intentie en realisatie dichten we stapje voor stapje.

Voordat we tot de vijf SDG’s zijn gekomen, hebben we diverse stakeholdersonderzoeken uitgevoerd en onze impact beoordeeld aan de hand van wat de buitenwereld van ons verwacht. Zodoende hebben we de materialiteit bepaald.

In 2021 hebben we een aantal stappen gezet om de behoefte van onze stakeholders te inventariseren en te checken of wij onze rol op de juiste manier vervullen. We hebben een reputatieonderzoek laten uitvoeren onder diverse groepen stakeholders van Westland Infra Netbeheer. En wij hebben opnieuw de context van de organisatie onder de loep genomen, daarbij kijkend naar de invloed die diverse stakeholders hebben op onze bedrijfsvoering en vice versa. De uitkomsten van deze twee onderzoeken zijn beiden opgenomen in acties die uitgevoerd gaan worden (zie pagina 26).

Naar aanleiding van de stakeholdersanalyse hebben wij de duurzaamheidsdoelen in kaart gebracht en gekeken in hoeverre Juva daaraan kan bijdragen en hoe wij invulling kunnen geven aan onze eigen duurzaamheidsdoelen. Een volgende stap, welke nog niet is uitgevoerd, is het consulteren van deze stakeholders. 

In 2021 heeft een vernieuwd compliance proces verder vorm gekregen. We toetsen onze activiteiten regelmatig aan de relevante wetgeving. In 2021 hebben we ook een nieuwe gedragscode opgesteld waarvan een belangrijk onderdeel het anti-fraude beleid betreft. Vanuit Netbeheer Nederland is een gedragscode opgesteld die ervoor moet zorgen dat netbeheerders voldoen aan de relevante privacywetgeving.

Visualisatie impact en invloed van onze stakeholders:

  • Klanten

  • Overheden

  • Medewerkers

  • Brancheverenigingen