2021 in het kort

Het oude Westland Infra Netbeheer logo, dat jaren op de gevel van ons kantoorpand zichtbaar is geweest, hebben we in 2021 weggehaald. De quote die ervoor in de plaats is gekomen, is Juva breed.

Lees meer ›2021 in het kort

Bericht van de directie

Het resultaat van Juva over 2021 stond door - voor N.V. Juva - niet direct beïnvloedbare factoren onder druk.

Lees meer ›Bericht van de directie

Profiel

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

Lees meer ›Profiel

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Het besef dat we iets moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan, lijkt inmiddels tot steeds meer mensen door te dringen.

Lees meer ›Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Onze doelstellingen

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam en kostenefficiënt energiesysteem, met behoud van de hoge betrouwbaarheid en veiligheid, zien wij als de grootste uitdaging voor de komende decennia.

Lees meer ›Onze doelstellingen

Onze strategie

Juva heeft drie strategische speerpunten geformuleerd:

Lees meer ›Onze strategie

Personalia

Algemeen directeur De heer F.P. (Frank) Binnekamp (1968) Frank Binnekamp is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar rechtsvoorganger.

Lees meer ›Personalia

Bericht van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het formuleren en realiseren van de strategie, de doelstellingen en het beleid en de gang van zaken bij N.V. Juva en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat zij de directie bij met advies.

Lees meer ›Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van.

Lees meer ›Bericht van de Ondernemingsraad