Winstbestemming

Voorgesteld wordt € 13.000.000 uit te keren als dividend, waarvan € 3.375.151 ten laste van de overige reserves.
Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld:

Dividend

EUR

13.000.000

Onttreking aan de overige reserves

EUR

(3.375.151)

 

EUR

9.624.849

Poeldijk, 24 mei 2022

De directie

F.P. Binnekamp

De raad van commissarissen
B.C. Fortuyn, voorzitter
F.J.M. ten Have
J.C. Meyboom-Fernhout
L.E. Sas
M. Valstar