Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Groei

Anexo heeft in 2021 op alle fronten weer een mooie groei doorgemaakt, zowel in aantal projecten, klantportfolio als in omvang van personeel. Ondanks de uitdagingen die corona met zich meebracht, kon ons werk gewoon doorgaan dankzij de inzet, samenwerking en veerkracht van alle medewerkers. Vanaf januari 2021 zijn we binnen de organisatie ook ruimte en budget vrij gaan maken voor Ontwikkeling & Vernieuwing. Drie medewerkers richten zich volledig op nieuwe ontwikkelingen en innovaties en nemen hierin de lead. Dit heeft onder meer een nieuw dashboard opgeleverd, gebaseerd op real time data. Daarnaast heeft het team ook een heel goed overzicht gecreëerd van de huidige stand van zaken in de energietransitie. Dat geeft ons een scherp inzicht in wat er al gerealiseerd is, welke behoeften er zijn en wat onze rol en positie daarbij is en naar de toekomst kan zijn.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid is in het verslagjaar 2021 flink toegenomen en daar zijn we erg trots op. Waar klanten ons in 2020 nog gemiddeld waardeerden met een 7.6, kregen we in 2021 – toch een moeilijk jaar - gemiddeld een 8.0 met uitschieters naar 8.2. Klanten waarderen vooral onze snelle en accurate communicatie, onze inhoudelijke kennis en onze creatieve en innovatieve manier van werken.  

We hebben niet alleen gekeken naar de algemene klanttevredenheid, maar ook naar de NPS (Net Promotor Score) en de CES (Customer Effort Score). De NPS meet in welke mate Anexo wordt aanbevolen en de CES meet of het makkelijk zakendoen is met Anexo. In beide metingen behaalden we een goede score.  

De resultaten van deze klanttevredenheidsonderzoeken delen wij met de gehele organisatie. Zo blijven we alert, creëren we betrokkenheid en kunnen we snel reageren als er dingen niet goed gaan.  

Goed auditresultaat

De administratieve audit op de naleving van VMNED Reglement Meterparkbeheer GV kWh-meters heeft een ruime voldoende opgeleverd. De verantwoordelijkheden zijn eenduidig belegd en we hebben verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van de aansturing en kwaliteit van de processen. Met trainingen en continue coaching hebben we het leiderschap naar een volgend level weten te tillen.

Nieuw CRM-systeem

In 2021 heeft Anexo een nieuw CRM-systeem in gebruik genomen. Door alle klantcontacten hierin te documenteren en een zogenaamd 360 graden klantbeeld te creëren, kunnen wij nog klantgerichter werken. Dat gaat naar verwachting zorgen voor nog stevigere relaties en een nog hogere klanttevredenheid.

Strategische samenwerking

In 2021 is Anexo een strategische samenwerking aangegaan met collega-meetbedrijf Enavi, waarbij Anexo als onderaannemer de meetdiensten faciliteert. Wij geloven erg in samenwerking en zien dat als onmisbaar instrument voor de energietransitie waar dit een goed voorbeeld van is.

Snelle data

Voor een belangrijke keyaccount zijn wij in 2021 gevalideerde kwartierwaarden gaan rapporteren. Een omvangrijke opdracht en we zijn er trots op dat we dit hebben kunnen realiseren. Het leveren van snelle data en het meten van energiestromen zal in de toekomst steeds belangrijker worden, doordat energiesystemen van centraal naar decentraal gaan en er steeds meer verschillende energiebronnen benut worden. De systemen zijn daardoor minder voorspelbaar en snelle data kan dan helpen bij de sturing en regeling.

Twee lidmaatschappen

In 2021 is Anexo lid geworden van twee organisaties: Change Inc en Deltalinqs. Change Inc is een platform om de duurzame transitie te versnellen. Binnen dit netwerk zoeken duurzame bedrijven naar manieren om met elkaar samen te werken en succesverhalen te delen. Deltalinqs is een ondernemersvereniging die zich inzet voor het versterken van de concurrentiekracht van de Rotterdamse haven, voor duurzame groei en voor draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Energie- en grondstoffentransitie is daar een van de belangrijkste thema’s.

Justdiggit

In plaats van het traditionele flesje wijn aan het eind van het jaar hebben wij onze relaties in 2021 een zogenaamde "bund” van Justdiggit gegeven. Dit symboliseerde onze donatie aan deze organisatie. Justdiggit realiseert projecten die als doel hebben om Afrika te vergroenen en daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Corona

De coronacrisis had in 2021 vanzelfsprekend een grote invloed op ons bedrijf. Het was goed om te constateren dat we met ons team de mouwen hebben opgestroopt en er – ondanks alle beperkingen – een goed jaar van hebben gemaakt. Corona was en is een serieus probleem. Toch denken wij dat de klimaatproblematiek een veel groter gevaar voor de mensheid is. Waar corona, naar wij inschatten, een tijdelijk en kortdurend risico vormt, heeft klimaatverandering een vele malen grotere impact. Wij zijn ons daarvan bewust en zetten onze kennis en kunde graag in om daaraan een positieve bijdrage te leveren.

Ontwikkeling activiteiten

Het komende jaar gaat Anexo zich actief inzetten voor verhoging van het veiligheidsniveau en willen we niveau 4 van de veiligheidsladder bereiken.  

We krijgen veel aanvragen voor lokale energiesystemen en gesloten distributiesystemen. We verwachten in 2022 veel projecten op dat terrein te mogen realiseren. Om het groeiend aantal klanten te kunnen blijven bedienen, willen we ons team verder uitbreiden. In een moeilijke arbeidsmarkt lukt het ons nog altijd om goede mensen aan te trekken: daarin zijn we bovengemiddeld succesvol. Het is bovendien een mooi compliment dat we dat succes vaak danken aan mond-tot-mond reclame.