2020 in het kort

In maart komt bij iedereen het besef dat COVID-19 niet zomaar een griepje is.

Lees meer ›2020 in het kort

Bericht van de directie

In een jaar dat door COVID-19 anders was dan alle andere jaren hebben we een goed resultaat geboekt van € 16,0 miljoen. Begin maart leek binnen de glastuinbouw een crisis in de maak die grote impact zou hebben op ons resultaat.

Lees meer ›Bericht van de directie

Profiel

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

Lees meer ›Profiel

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Het klimaatakkoord van Parijs staat nog altijd hoog op de internationale, politieke agenda. In Nederland zien we zonneparken als paddenstoelen uit de grond schieten en zijn regio’s bezig met de ontwikkeling van een Regionale Energiestrategie (RES).

Lees meer ›Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Onze doelstellingen

Juva heeft als doelstelling om een veilig en betrouwbaar distributienetwerk te realiseren, dat aansluit op de behoeften van onze klanten. Ons energiesysteem moet een goede basis zijn voor hun strategie.

Lees meer ›Onze doelstellingen

Onze strategie

Juva zoekt uitdrukkelijk naar samenwerking met andere partijen. Het vraagstuk rondom de energietransitie is groot en complex en wij realiseren ons dat we dat niet alleen kunnen.

Lees meer ›Onze strategie

Personalia

Algemeen directeur De heer F.P. (Frank) Binnekamp (1968) Frank Binnekamp is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar rechtsvoorganger.

Lees meer ›Personalia

Verslag van de Raad van Commissarissen

Dinsdag 30 maart 2020 bereikte ons het droevige nieuws dat onze raad van commissarissen collega, de heer H.H.V.

Lees meer ›Verslag van de Raad van Commissarissen

Verslag van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van.

Lees meer ›Verslag van de Ondernemingsraad