Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

Westland Infra Netbeheer heeft een heldere ambitie: een optimale beschikbaarheid en transport van ons elektriciteits- en gasnet. We werken dus hard aan zo min mogelijk uitval van ons net.

Beschikbaarheid gas

Het verslagjaar 2020 laat net als voorgaande jaren een hoge beschikbaarheid zien. De inwoners van de gemeenten Westland en Midden-Delfland zaten in 2020 als gevolg van een storing gemiddeld slechts 5 minuten zonder stroom en 76 seconden zonder gas.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,0096 per jaar

0,0066 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

76 seconden

62 seconden

Gemiddelde onderbrekingsduur

2 uur
12 minuten
20 seconden

2 uur
36 minuten
12 seconden

Transport gas

In 2020 is vrijwel evenveel gas getransporteerd als in 2019. In 2020 transporteerden wij 1.120 miljoen m3 gas ten opzichte van 1.130 miljoen m3 in 2019. De verwachting is dat er op middellange termijn (3-5 jaar) een grotere daling zichtbaar zal zijn, door de toename van het gebruik van warmtenetten in de regio.

Beschikbaarheid elektriciteit

Onze beschikbaarheidscijfers wat betreft elektriciteit voor 2020 zijn heel goed. De uitvalsduur lag ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Onze jaarlijkse uitvalsduur bedroeg in 2020 slechts 4,8 minuten (2019: 5 minuten). De landelijke uitvalsduur was rond de 21 minuten. Dit betreft de gemiddelde storingsduur per klant in een jaar.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,036 per jaar

0,269 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

4,8 minuten

20,8 minuten

Gemiddelde onderbrekingsduur

131,5 minuten

77,1 minuten

Transport elektriciteit

In 2020 hebben we in totaal 1.683 GWh naar eindklanten getransporteerd (2019: 1.755 GWh). Dit is een afname van 78 GWh ten opzichte van 2019. Reden voor deze daling is het effect van Corona totdat het internationale transport weer op gang kwam. En de ODE, waardoor tuinders meer zelf produceren. Onze teruglevering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet was 540 GWh (2019: 512 GWh), een toename van 28 GWh.