Veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening

Westland Infra Netbeheer zet zich in voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We vullen dit onder andere in door te streven naar zo min mogelijk uitval van het elektriciteits- en gasnet.

Lees meer ›Veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

Westland Infra Netbeheer heeft een heldere ambitie: een optimale beschikbaarheid en transport van ons elektriciteits- en gasnet. We werken dus hard aan zo min mogelijk uitval van ons net.

Lees meer ›Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

Ontwikkelingen in de energiemarkt

Capturam heeft in 2016 samen met afvalverwerker en duurzaam energiebedrijf HVC het bedrijf Energie Transitie Partners BV (ETP) opgericht met als doel het versnellen van nieuwe geothermieprojecten en komen tot een regio-dekkend warmtenet.

Lees meer ›Ontwikkelingen in de energiemarkt

Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Ondanks de coronacrisis is Anexo in 2020 verder gegroeid. We hebben een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee.

Lees meer ›Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Voor de maatschappij

Wij vinden het als netwerkbedrijf belangrijk om bij te dragen aan een leefbare samenleving en de energietransitie, die daar fors aan bijdraagt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit.

Lees meer ›Voor de maatschappij

Verwachtingen voor 2021

De wereldwijde coronapandemie zal ook op 2021 een stempel drukken. We zien gelukkig dat de bedrijvigheid in onze regio gewoon doorgaat en daardoor verwachten wij dat onze financiële resultaten ook dit jaar goed zullen zijn.

Lees meer ›Verwachtingen voor 2021

Compliance en kwaliteit

In 2020 hebben wij ons compliance proces tegen het licht gehouden en vernieuwd. We willen ons te allen tijde houden aan wet- en regelgeving. Deze ontwikkelen zich snel en we hebben ons compliance proces daarop aangepast en uitgebreid.

Lees meer ›Compliance en kwaliteit

Onze medewerkers

Juva is een organisatie met een informele cultuur in een boeiende, veranderende omgeving.

Lees meer ›Onze medewerkers

Voor onze aandeelhouders

N.V. Juva heeft in 2020 een goed financieel resultaat behaald. Het nettoresultaat over 2020 is € 16,2 miljoen na belasting.

Lees meer ›Voor onze aandeelhouders