Voor de maatschappij

De rol van MVO binnen de bedrijfsvoering van Juva

Wij vinden het als netwerkbedrijf belangrijk om bij te dragen aan een leefbare samenleving en de energietransitie, die daar fors aan bijdraagt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit. Om dit in onze bedrijfsvoering te borgen, hebben we ook in 2020 onze bedrijfsdoelen en kernwaarden in overeenstemming gebracht met de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Waarom kiest Juva voor SDG?

Op basis van de internationale afspraken uit 2015 met de 193 lidstaten van de Verenigde Naties is een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda opgesteld tot 2030. Zeventien doelen zijn gedefinieerd, met als uitgangspunten het uitbannen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Daar duurzaamheid één van de basispijlers van onze bedrijfsvoering is, vinden wij het belangrijk om ons duurzaamheidsbeleid meetbaar en vergelijkbaar te maken met andere organisaties middels benchmarking en de SDG-standaarden. We hebben vier SDG’s gekozen die het meest relevant zijn voor onze stakeholders en onze medewerkers*.

*gebaseerd op een stakeholdersonderzoek

Onze meest relevante duurzaamheidsthema’s zijn op basis van voorgaande:

SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’

SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’

SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie

SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’

Maatschappelijke betrokkenheid

Juva toont zich maatschappelijk betrokken. Zo steunen wij bijvoorbeeld van harte Make-A-Wish Nederland. Deze stichting vervult de grootste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Zo kunnen de jonge patiënten zich weer even kind voelen. Het realiseren van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

Ook doneert Juva jaarlijks door middel van voedselproducten aan de Voedselbank Westland. We sponsoren diverse lokale initiatieven die de samenwerking tussen Westlandse bedrijven stimuleren of het promoten van de regio, met als doelstelling hierbij het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

CO2-footprint

Scope 1

2020

2019

2018

2017

2016

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.329

67,6%

1.338

56,3%

1.362

58,8%

1.350

60,3%

1.409

8,4%

Brandstofverbruik

425

21,6%

481

20,3%

394

17,0%

399

17,8%

430

2,0%

Gasverbruik gebouwen

211

10,7%

236

9,9%

228

9,9%

186

8,3%

211

1,3%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Koelinstallaties

1

0,1%

0

0,0%

3

0,1%

1

0,1%

0

0,0%

Totaal scope 1

1.966

100,0%

2.055

88,7%

1.987

85,8%

1.936

86,5%

2.050

12,3%

           

Scope 2

2020

2019

2018

2017

2016

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

14.270

85,6%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

359

2,1%

Totaal scope 2

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

14.629

87,7%

           

Totaal

1.966

100%

2.375

100%

2.317

100%

2.238

100%

16.679

100%

Wij willen onze CO2-footprint steeds verder terugdringen. Onze CO2-footprint is berekend op basis van het Greenhouse Gas protocol. In 2020 is onze CO2-footprint gedaald naar 1.966 kton ten opzichte van 2.375 kton in 2019.

De voornaamste reden van deze daling is een nieuw energiecontract voor elektriciteit voor ons kantoorpand. Vanaf 2020 maken wij volledig gebruik van groene elektriciteit.

Ons brandstofverbruik is in 2020 ten opzichte van 2019 iets gedaald. Gedeeltelijk wordt deze daling veroorzaakt door Corona. We hebben tijdelijk een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld de grootschalige slimme meter wissel, moeten beperken. Daarnaast stijgt natuurlijk het gebruik van elektrisch vervoer. Ten opzichte van 2019 hebben we een stijging gerealiseerd van elektrische kilometers van meer dan 60%.

Door de aanleg van de solarcarports op ons parkeerterrein (bijna 1.000 zonnepanelen) hebben we de netto elektriciteitbehoefte van ons kantoorpand, magazijn en werkplaatsen met ca. 1/3 doen afnemen.