Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000 tenzij anders aangegeven)

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

Winst- en verliesrekening

                 

Bedrijfsopbrengsten

95

 

88

 

83

 

89

 

81

 

79

 

86

 

82

 

78

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-25

 

-22

 

-19

 

-25

 

-13

 

-16

 

-21

 

-19

 

-19

Brutomarge

70

 

66

 

64

 

64

 

68

 

63

 

65

 

63

 

59

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-29

 

-27

 

-25

 

-24

 

-24

 

-24

 

-22

 

-21

 

-22

EBITDA

41

 

39

 

39

 

40

 

44

 

39

 

43

 

42

 

37

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-20

 

-19

 

-18

 

-17

 

-15

 

-14

 

-14

 

-14

 

-15

Bedrijfsresultaat

21

 

20

 

21

 

23

 

29

 

25

 

29

 

28

 

22

Rentelasten minus -baten

-1

 

-2

 

-2

 

-3

 

-2

 

-4

 

-5

 

-5

 

-5

Resultaat voor belastingen

20

 

18

 

19

 

20

 

27

 

21

 

24

 

23

 

17

Vennootschapsbelasting

-4

 

-4

 

-6

 

-5

 

-6

 

-4

 

-5

 

-5

 

1

Resultaat na belastingen

16

 

14

 

13

 

15

 

21

 

17

 

19

 

18

 

18

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

Groepsresultaat

16

 

14

 

13

 

15

 

21

 

17

 

19

 

18

 

19

Balans

                 

Vaste activa

229

 

228

 

220

 

219

 

206

 

204

 

197

 

196

 

196

Vlottende activa

33

 

21

 

29

 

26

 

36

 

31

 

48

 

45

 

44

Totaal activa

262

 

249

 

249

 

245

 

242

 

235

 

245

 

241

 

240

                  

Groepsvermogen

138

 

135

 

134

 

134

 

132

 

125

 

121

 

115

 

110

Voorzieningen

0

 

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Langlopende schulden

107

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

100

 

100

 

101

Kortlopende schulden

17

 

24

 

24

 

20

 

19

 

19

 

23

 

25

 

28

Totaal passiva

262

 

249

 

249

 

245

 

242

 

235

 

245

 

241

 

240

                  

Operationele cashflow

30

 

35

 

31

 

35

 

36

 

26

 

32

 

33

 

33

                  

Dividend

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

                  

Ratio's ACM

                 

EBIT rentedekking

13,2

 

10,2

 

9,2

 

8,2

 

10,6

 

6,3

 

5,6

 

5,4

 

4,2

FFO rentedekking

24,3

 

17,9

 

15,1

 

12,7

 

14,2

 

9,0

 

7,5

 

7,3

 

6,5

FFO / Schuld in %

29,1

 

29,2

 

29,4

 

29,0

 

33,3

 

29,0

 

30,7

 

29,8

 

26,2

Schuld / Kapitalisatie in %

47,2

 

45,7

 

46,0

 

45,1

 

45,1

 

46,5

 

53,7

 

51,9

 

53,7

                  

Aantal medewerkers ultimo boekjaar in FTE

237

 

213

 

205

 

199

 

195

 

189

 

191

 

188

 

180

                  

Transport gas in miljoen m3

1.120

 

1.130

 

1.145

 

1.178

 

1.139

 

1.133

 

1.088

 

1.302

 

1.301

                  

Transport elektriciteit in GWh

1.683

 

1.755

 

1.741

 

1.678

 

1.632

 

1.488

 

1.418

 

1.386

 

1.333

Teruglevering aan TenneT in GWh

398

 

401

 

441

 

529

 

418

 

582

 

641

 

981

 

1.078