Bericht van de directie

In een jaar dat door COVID-19 anders was dan alle andere jaren hebben we een goed resultaat geboekt van € 16,0 miljoen. Begin maart leek binnen de glastuinbouw een crisis in de maak die grote impact zou hebben op ons resultaat. Het herstel was opmerkelijk. Door ‘green lanes’ herstelde de groente-export, maar ook sectoren als de sierteelt en potplanten kenden een sterk herstel. Opdrachten die in maart waren geannuleerd, kwamen veelal later in het jaar alsnog in opdracht. Het transport van energie kende een gelijke ontwikkeling waarbij in maart/april sprake was van een duidelijke reductie met een sterk herstel in de tweede helft van het jaar. De effecten van COVID-19 op ons resultaat zijn daardoor zeer gering en door een correctiebesluit van de ACM is ons resultaat zelfs beter dan begroot.

Hoewel COVID-19 weinig invloed heeft gehad op onze financiële resultaten, was de impact op onze manier van werken uiteraard wel groot. Wij zetten in op een open cultuur en samenwerking, waarbij de werkomgeving is ingericht op activiteit gerelateerd werken (geen vaste werkplekken), elkaar ontmoeten en contact maken. Door het activiteit gerelateerd werken, werken we vrijwel papierloos en kunnen we op afstand bij onze digitale gegevens, ook vanuit huis. Tijdens de lock downs liepen de bedrijfsprocessen daardoor ‘gewoon’ door. Veel van onze medewerkers werken nu lange tijd vanuit huis en vergaderen op afstand. En ondanks het feit dat we op die manier goed kunnen werken, missen we met name de spontane contacten en de korte lijnen die daardoor ontstaan. Na COVID-19 zullen we voor een deel weer terug willen naar de oude situatie. Al zal het thuiswerken wel een blijvende plek krijgen in onze werkvormen. Onze uitvoeringsorganisatie heeft, met inachtneming van voorzorgsmaatregelen, vrijwel ongestoord door kunnen werken zonder dat er veel besmettingen zijn ontstaan. Een enorme prestatie.

Onder alle omstandigheden is de veiligheid van onze medewerkers en omgeving cruciaal. In 2020 hebben zich geen ongevallen voorgedaan met ernstig blijvend letsel. Het voorkomen van ongevallen en het melden van onveilige situaties hebben doorlopend onze aandacht.

Met alle aandacht voor COVID-19 dreigt de enorme uitdaging rond de energietransitie onderbelicht te raken. Het energiesysteem moet vrij worden van CO2-emissie. Ook tijdens deze transitie blijven de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze distributienetwerken onverminderd hoog. Net als in voorgaande jaren was de beschikbaarheid van de distributienetwerken bijzonder hoog en beschikte over voldoende capaciteit. Ons elektriciteitsnetwerk kent een unieke toepassing in Nederland met Smart Grid Westland. Klanten kunnen onder gunstige voorwaarden gebruik maken van vrije netcapaciteit aan de hand van een stoplichtmodel. Bij groen licht is extra capaciteit beschikbaar.

De verduurzaming van het energiesysteem in de regio heeft een impuls gekregen door de deelnemingen van Capturam B.V. Binnen het project Trias Westland is een tweede doublet geothermie gerealiseerd en middels ETP hebben we grote stappen gezet om te komen tot een regionaal warmtesysteem dat individuele geothermiebronnen verbindt tot één geheel met de mogelijkheid tot inkoppeling van restwarmte van buiten de regio. 2021 wordt een sleuteljaar en kan leiden tot de realisatie van een netwerk met 100 MW aan geothermiebronnen.

Anexo B.V. kreeg in maart te maken met een aantal annuleringen van opdrachten voor middenspanningsprojecten, met een herstel in de tweede helft van 2021. Het meetbedrijf kent een solide groei. Klanten met duurzame ambities willen beschikken over actuele en betrouwbare energiedata. Anexo voorziet hierin en is voorbereid op een energiesysteem waarbij meten, regelen en sturen steeds belangrijker wordt.

In 2020 hebben we door COVID-19 veel gevraagd van de flexibiliteit van onze medewerkers. Onder lastige omstandigheden heeft de organisatie vrijwel normaal gepresteerd. Een enorme prestatie waar ik al mijn medewerkers voor wil bedanken. Mensen maken de organisatie en met elkaar hebben we een goed resultaat bereikt. Hierbij bied ik het jaarverslag over 2020 aan.

Poeldijk, 28 mei 2021

F.P. Binnekamp
directeur N.V. Juva