Onze doelstellingen

Juva heeft als doelstelling om een veilig en betrouwbaar distributienetwerk te realiseren, dat aansluit op de behoeften van onze klanten. Ons energiesysteem moet een goede basis zijn voor hun strategie. Door te investeren in een duurzaam energiesysteem, creëren wij nieuwe kansen voor klanten. Zo kan bijvoorbeeld het WarmteSysteem Westland bijdragen aan een betere concurrentiepositie van de regionale glastuinbouw. Wij wachten niet af en gaan nú aan de gang met verduurzaming, ook wanneer de omstandigheden door de lage gasprijs en ODE voor dit soort projecten momenteel nog lastig zijn. Door initiatieven te nemen en een voortrekkersrol te vervullen, kunnen wij bijdragen aan een vitale en toekomstbestendige Westlandse glastuinbouwsector.

Naast onze kernwaarden betrouwbaar en pragmatisch, is vernieuwend zijn, minstens zo belangrijk. We zijn bijvoorbeeld vernieuwend in samenwerkingsvormen en in technologische keuzes, zoals Smart Grid Westland. Daarbij willen we pragmatisch zijn: geen langdurige studies, maar oplossingsgericht en ‘hands on’.