2020 in het kort

N.V. Juva

Eerste kwartaal

In maart komt bij iedereen het besef dat COVID-19 niet zomaar een griepje is. De eerste maatregelen gingen al snel over in een lockdown, waarbij werkzaamheden achter de voordeur tijdelijk werden uitgesteld, totdat er instructies kwamen hoe we veilig konden doorwerken. Dat de gevolgen van een COVID-19 besmetting niet te onderschatten zijn, werd duidelijk met het overlijden van één van onze commissarissen.

Eind maart heeft het virus Nederland volledig in zijn greep. Ook wij werken zo veel als mogelijk vanuit huis. En dat werkt goed, omdat we enkele jaren eerder zoveel mogelijk digitaal zijn gaan werken. In de eerste weken waren er meer dan 180 VPN-verbindingen probleemloos in de lucht.

Tweede kwartaal

Er zijn tekenen van herstel. Voor een deel van de telers in onze regio is begin april rampzalig verlopen. Inmiddels werken de green lanes voor de export van groenten en is er herstel voor snijbloemen en potplanten.

De startnotitie van de gemeente Midden-Delfland voor de Warmte transitievisie is gepubliceerd.

Herfinanciering van een deel van het vreemd vermogen en ook het aantrekken van extra vreemd vermogen voor de groei in activiteiten van Westland Infra Netbeheer en Capturam is afgerond bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Bernard Fortuyn wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering benoemd als commissaris van N.V. Juva. Hij volgt daarmee Piet Veenema op en neemt eveneens de rol van voorzitter over.

De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn dusdanig goed dat we de titel ‘World class Work Space’ mogen voeren. Volgens onze collega’s blinken wij uit in:

  • Goede werkomstandigheden;

  • Fijne werksfeer;

  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;

  • Werk-privé-balans.

Derde kwartaal

Frank ten Have volgt Hans Horlings op als lid van de raad van commissarissen na diens overlijden einde 1e kwartaal.

Binnen Juva start een nieuwe groep medewerkers het PIT-programma (professionals in transition) gericht op de ontwikkeling van talent en samenwerking. Met dit programma bieden we jonge instromers en starters met enkele jaren werkervaring een tweejarig leerprogramma. Naast vakinhoudelijke kennis richten we ons op persoonlijke ontwikkeling. Onder persoonlijke begeleiding van een teamleider werken ze aan het oplossen van vragen binnen onze organisatie.

Het CBb doet uitspraak in een langlopende zaak over de positionering van het meetbedrijf binnen Juva. Het CBb stelt Westland Infra Netbeheer in het gelijk dat het anders is behandeld dan andere netbeheerders door ACM in vergelijkbare situaties. Daarmee komt de opgelegde boete definitief te vervallen.

Juva ondersteunt de verlenging van het Energieakkoord Greenport West-Holland. Hiermee ondersteunen we het akkoord dat betrekking heeft op de periode 2021-2025 en met als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie.

Vierde kwartaal

COVID-19 ontregelde veel maatschappelijke evenementen, maar dankzij een strakke organisatie en inzet van onze medewerkers hadden we voor de Kerstdagen een mooi alternatief: een kerst drive through. Alle medewerkers konden met hun auto door de drive through, waarbij ze langs diverse kerststalletjes konden genieten van een warme chocolademelk, de ingrediënten voor een kerstdiner met het gezin in de kofferbak gelegd kregen en een bingokaart voor de gezinsbingo diezelfde avond. Het was een zeer geslaagde dag.