Statutaire regeling omtrent winstbestemming

De statutaire regeling omtrent de winstbestemming is neergelegd in artikel 31 van de statuten en luidt als volgt:

De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van één of meer algemene of bijzondere reservefondsen en/of ten gunste kan doen komen aan verbruikers, dan wel verbruikersactiviteiten.