Winstbestemming

Voorgesteld wordt € 13.000.000 uit te keren als dividend en het restant van € 2.960.551 toe te voegen aan de overige reserves.
Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld:

Dividend

EUR

13.000.000

Toevoeging aan de overige reserves

EUR

2.960.551

 

EUR

15.960.551

Poeldijk, 28 mei 2021

De directie

F.P. Binnekamp

De raad van commissarissen
B.C. Fortuyn, voorzitter
F.J.M. ten Have
J.C. Meyboom-Fernhout
L.E. Sas
M. Valstar