Capturam

Eerste kwartaal

Capturam bundelt met de gemeente Midden-Delfland, woningcorporatie Wonen Midden-Delfland, en energiecoöperatie EnergieC Midden-Delfland hun krachten om Midden-Delfland aardgasvrij te maken. Samen bekijken we per woonwijk wat de meest geschikte duurzame alternatieven zijn. Eind 2021 is dan voor alle wijken in Midden-Delfland inzichtelijk wanneer en in welk tempo ze overgaan op aardgasvrije energiebronnen.

Een flinke delegatie van de ministeries van EZK en LNV bezoekt op 10 maart ons bedrijf en brengt een bezoek aan de site bij Trias Westland. Ons doel was te laten zien hoe wij via een uniek samenwerkingsmodel een regio-dekkend- warmtesysteem willen ontwikkelen en daar de benodigde wettelijke ruimte onder de aandacht brengen.

De projecten Wippolderlaan en Kralingerpolder krijgen SDE-beschikking.

Tweede kwartaal

De boring van het 2e doublet van Trias Westland wordt in het 2e kwartaal gestart.

Het voorstel voor de nieuwe warmtewet (Wet collectieve warmtevoorziening) wordt ter consultatie gebracht. Netwerkbedrijven krijgen níet de geambieerde ruimte om te investeren in warmte-infrastructuur in de gebouwde omgeving. De glastuinbouw lijkt buiten de nieuwe wetgeving te vallen, wat de vorming van ons regio dekkende warmte-infrastructuurbedrijf (WSW Infra) niet zal belemmeren.

Derde kwartaal

Capturam dient samen met HVC en gemeente Westland én in verband van Netbeheer Nederland een tweetal reacties in op de consultatietekst van de nieuwe warmtewet.

Ook organiseren we in samenwerking met gemeente Westland en VNO-NCW een inspirerende bijeenkomst in de Kiem ‘s Gravenzande om ondernemers op bedrijventerreinen de kansen en noodzaak van verduurzaming onder het voetlicht te brengen.

Daarnaast starten we een intensief traject met de Warmte-Coöperaties om tot overeenstemming te komen over de structuur en governance op de Westlandse warmteprojecten.

En we sluiten met HVC een samenwerkingsovereenkomst waarin verdere samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van de warmte-infrastructuur wordt bestendigd.

Vierde kwartaal

Capturam en Westland Infra Netbeheer sluiten zich aan bij het Openingsbod van Stedin en Enduris om hiermee de gemeentes Westland en Midden-Delfland verder te ondersteunen in de totstandkoming van hun Warmtetransitievisie.

Leden van de warmtecoöperaties Maasdijk en Polanen tekenen de eerste warmteleveringsovereenkomsten voor de aardwarmteprojecten. Wij zetten ons in voor een rol in het warmtetransport.

ETP gunt Technisch Adviesbureaus Rotterdam Engineering en Powerspex een opdracht om voor Warmte Systeem Westland een technische studie uit te voeren naar het functioneel ontwerp, de regeling en het (dynamisch) modelleren van het warmtenet.