Onze medewerkers

Juva is een organisatie met een informele cultuur in een boeiende, veranderende omgeving. Onze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het creëren van een leefbare en duurzame samenleving door te bouwen aan een CO2-emissievrij energie en toegang tot energie voor al onze klanten. Dit is een belangrijke drijfveer voor hen. Samen werken we elke dag hard aan dat toekomstbeeld waarbij de veiligheid en de betrouwbaarheid van het huidige energiesysteem onverminderd hoog blijft. En door onze directe betrokkenheid bij onze klanten leveren wij een tastbare en zichtbare bijdrage. Met elkaar maken we het werk leuk en makkelijk.

Veiligheid

Risicovolle werkzaamheden horen bij ons vak. Veiligheid gaat daarbij boven alles. Veiligheidstrainingen van medewerkers zijn daarom een speerpunt voor Juva. We brengen risico-inzicht, communicatie, leiderschap en samenwerking in de dagelijkse praktijk. Onze medewerkers, van hoog tot laag, zijn persoonlijk getoetst en gecertificeerd ten aanzien van houding en gedrag. We beschikken over duidelijke veiligheidsprocedures, van veiligheidsplan tot op medewerker niveau. Ons veiligheidssysteem brengt alle aspecten bij elkaar en is geaudit. De externe toezichthouder die de audit uitvoerde, heeft ons gecomplimenteerd met de hoogstaande kwaliteit van het systeem. Een steun in de rug voor ons scherpe veiligheidsbeleid.

Kerncijfers

2020

2019

Medewerkers FTE

237 FTE

213 FTE

Medewerkers aantal

246 medewerkers

228 medewerkers

Verdeling man/vrouw

195 man / 51 vrouw

182 man / 46 vrouw

Personeelskosten

€ 18,7 miljoen

€ 16,4 miljoen

Opleidingskosten

€ 356.000

€ 309.000

Ziekteverzuim

4,1%

3,9%

Veiligheidsopleidingen

95 opleidingen 99,1% geslaagd

187 opleidingen 99,8% geslaagd

Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling vinden we erg belangrijk. Niet alleen omdat we als bedrijf een ambitieuze missie nastreven en hierbij goed opgeleid personeel erg belangrijk is, zeker ook omdat de energietransitie waar we ons in bevinden een ander soort kennis en kunde van ons vraagt. Het gaat over brede samenwerking, kennis kunnen organiseren en delen. We streven dan ook naar een duurzame inzetbaarheid, waarin medewerkers meegroeien met de verschillende ontwikkelingen in de markt.

Het motiveert onze medewerkers en biedt ze kansen om het beste uit zichzelf te halen. En dat vinden we erg belangrijk. Juist opgeleid personeel is een voorwaarde om de missie succesvol vorm te geven.

Om de ontwikkeling van de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden, is goed leiderschap nodig. Persoonlijk leiderschap voor de medewerkers en faciliterend leiderschap van de leidinggevenden en het management. Medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid, zodat zij vanuit eigen inzicht kunnen inspelen op de veranderingen. Alleen met initiatiefrijke medewerkers en leidinggevenden die hierin faciliteren, kunnen wij onze missie vormgeven.

Luisteren naar onze klant

Persoonlijk contact met onze klanten vinden we belangrijk. Onze medewerkers van de teams Klantenservice en Receptie hebben in 2020 een training “Gesprekstechnieken” gevolgd. Deze training creëert een uniforme basis voor telefonisch klantcontact. Door middel van efficiëntie, effectiviteit en vooral aandacht brengen we het contact met onze klanten naar een volgend professioneel niveau.

Continue verbeteren

Ook zijn er door medewerkers diverse vakinhoudelijke trainingen gevolgd om nieuwe kennis en technieken op te doen als het gaat om meet- en regeltechniek, elektriciteit, gas en data. Ook vakinhoudelijke trainingen op het gebied van veiligheid, IT, Privacy & Security, elektra en gas worden regelmatig door onze medewerkers gevolgd.

Goodhabitz

Goodhabitz is voor onze medewerkers dé online tool om te leren en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het helpt ze verder op diverse vlakken. Van trainingen op het gebied van gezondheid, veiligheid, teamwork, communicatie, enz.