Veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening

Westland Infra Netbeheer zet zich in voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We vullen dit onder andere in door te streven naar zo min mogelijk uitval van het elektriciteits- en gasnet. Het verslagjaar 2020 laat net als voorgaande jaren een zeer hoge beschikbaarheid zien. De uitval van elektriciteit bleef beperkt tot 5 minuten en de uitval van gas bedroeg 76 seconden.

Samenwerking

In 2020 hebben we met waterbedrijf Evides en de gemeente Westland stappen gezet naar een convenant om slimmer samen te werken tijdens graafwerkzaamheden. Door verbeterde samenwerking hoeven we de grond minder vaak ‘open te gooien’ en kunnen we enerzijds de overlast voor de buurt beperken en anderzijds kosten besparen. In 2021 verwachten we het convenant definitief te maken.

Slimme meter

Het grootschalig aanbieden van slimme meters is eind 2020 afgerond: we hebben bij 50.500 huishoudens (= 85%) een slimme meter geplaatst. Sinds 2020 maken we gebruik van een landelijk ICT-systeem voor het berichtenverkeer van de slimme meter. Dit systeem, genaamd C-ARM (Centrale Allocatie, Reconciliatie en Meetdata) wordt beheerd door EDSN, een speciaal daarvoor opgericht samenwerkingsverband van de zeven netbeheerders. Dit systeem zorgt voor één centrale toepassing voor het administratief verwerken van het energieverbruik van consumenten en bedrijven. Het werken met één systeem heeft voor ons als netbeheerder het voordeel dat wij veel minder tijd nodig hebben voor het aanpassen van onze eigen systemen aan bijvoorbeeld de veranderingen als gevolg van de energietransitie. Voor marktpartijen betekent de uniformering dat ze voortaan voor alle netbeheerders bij één uniform loket terecht kunnen.

Grijs gietijzer

In 2020 hebben wij 3,9 kilometer aan grijs gietijzer vervangen. Eind 2022 zullen alle leidingen vervangen zijn.

Investeringsplan

In 2020 heeft de ACM voor het eerst de investeringsplannen van netbeheerders getoetst. Onze inspanningen hebben zich vertaald in een positief besluit van ACM.

Digitaal Samenwerkingsplatform

We hebben in 2020 het Digitale SamenwerkingsPlatform (DSP) ingevoerd. Met dit platform kunnen we een klantaanvraag voor een aansluiting digitaal verwerken en automatisch doorsturen naar de aannemer.