Onze strategie

Samenwerking

Juva zoekt uitdrukkelijk naar samenwerking met andere partijen. Het vraagstuk rondom de energietransitie is groot en complex en wij realiseren ons dat we dat niet alleen kunnen. Ook voor het creëren van voldoende draagvlak is samenwerking een onmisbaar ingrediënt. En dus werken wij aan nieuwe initiatieven, waarbij bijvoorbeeld de inbreng en betrokkenheid van klanten een belangrijke rol spelen. In onze optiek kun je zonder participerende klanten geen duurzame energiesystemen bouwen. Door die participatie kun je de risico‚Äôs beter afdekken, heb je langjarig commitment en ontstaat er meer draagvlak.

Lokale vraagstukken

Bij het realiseren van onze doelstelling, een duurzaam energiesysteem zonder CO2-emissies en met behoud van betrouwbaarheid en veiligheid, hebben wij veel aandacht voor de betaalbaarheid van de keuzes die wij maken. Dat toekomstige energiesysteem zal bestaan uit een diversiteit aan bronnen, energieconversie en energieopslag. Het zal veel lokale vraagstukken opleveren en wij zijn bij uitstek geëquipeerd om daarop in te spelen.