Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Groei

Ondanks de coronacrisis is Anexo in 2020 verder gegroeid. We hebben een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee. Door de inzet van onze medewerkers en door wendbaar te zijn, was het resultaat over 2020 beter dan verwacht. Het vinden en binden van nieuwe medewerkers blijft echter een van onze grootste uitdagingen voor de toekomst en is een serieuze uitdaging voor onze sector. Zeker nu de klimaatcrisis de komende jaren om een optimale inspanning van de sector zal vragen.

Laadoplossing

In 2020 heeft Anexo bij het World Horti Center vier laadpalen opgeleverd. Anexo is als Founding Father al sinds het eerste uur bij het World Horti Center betrokken en kreeg de vraag om mee te denken over laadfaciliteiten. Wij hebben dat opgepakt en daardoor ons portfolio verder kunnen uitbreiden.

Corona

Vanzelfsprekend heeft de coronapandemie gevolgen gehad voor ons bedrijf. Tijdens de eerste golf werden veel projecten on hold gezet. Na verloop van tijd is het merendeel toch van start gegaan. Corona heeft natuurlijk ook een grote impact gehad op onze medewerkers. In de privésfeer, maar ook op de werkvloer. Anderhalve meter afstand houden, werken met een mondkapje: het was voor iedereen nieuw.

Meedenken en adviseren

Anexo heeft zich in 2020 verder ontwikkeld binnen het warmtesegment en is gegroeid in het bedienen van grote key-accounts. We ontwikkelen ons steeds meer van leverancier van infra- en meetdiensten naar een partij die meedenkt en streeft om een lange termijn energiepartner te zijn.

Uitstekende klanttevredenheid

Klanten van Anexo zijn over het algemeen buitengewoon tevreden over onze dienstverlening en in de laatste maanden van 2020 zagen we de klanttevredenheid – zelfs onder de moeilijke corona-omstandigheden – nog verder toenemen. We doen veel klanttevredenheidsonderzoek en gebruiken ook de CES, de Customer Effort Score. Dat meetinstrument geeft met name aan of klanten ervaren dat het makkelijk zakendoen is met Anexo. De succesverhalen én verbeterpunten die dit oplevert, delen we met de hele organisatie om zo bij te dragen aan verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Vooruitblik

De verwachtingen van Anexo voor 2021 zijn positief. Hoewel corona zeker de eerste helft van het jaar nog veel invloed zal hebben, weten we ons verzekerd van een goed doordacht plan en een heldere, sterke structuur. De energietransitie moet en zal doorgaan. De vraag naar onze producten en diensten blijft dus bestaan en onze business draait door. We hebben laten zien dat we als organisatie wendbaar zijn en daar plukken we onder dit soort omstandigheden de vruchten van.

Wij willen in 2021 een volgende professionaliseringsslag maken. Door een organisatiewijziging kunnen we meer tijd en energie besteden aan exploratie en focussen we niet alleen op exploitatie.