Bestuurder aan het woord

"Een nieuw energiesysteem vraagt om nieuwe spelregels, die niet langer gebaseerd zijn op een fossiele en centrale basis."

Actuele prestaties

Veiligheid betekent iedereen aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis. De klanttevredenheid is hoog en daar zijn we trots op. De doorstroom van collega's binnen Juva is het afgelopen jaar toegenomen.
Dat en nog meer in het jaar 2022 in het kort!

Veilig en betrouwbaar, beschikbaarheid onder druk

Leveringsbeschikbaarheid van energie is één van de kernactiviteiten van Westland Infra Netbeheer. Toch is de beschikbaarheid in 2022 door de Russische inval in Oekraïne en, als gevolg daarvan, de spectaculaire ontwikkelingen van de energietarieven, onder druk komen te staan. Ook wij zijn geconfronteerd met een aantal uitdagingen, zowel financieel als technisch. Niet alleen onze eigen bedrijfsvoering kwam door de hoge prijzen voor inkoop van energie voor de meet- en netverliezen, in een ander daglicht te staan. Ook de bedrijven in ons verzorgingsgebied reageerden daarop. Veel glastuinbouwbedrijven stopten met belichten van hun teelt. Met als gevolg dat de elektriciteitsafname vanuit het net fors terugliep.

Dit in combinatie met een tweede uitdaging, namelijk dat in een gebied met veel WKK’s de decentrale elektriciteitsproductie flexibel kan worden ingezet en er meer wordt terug geleverd aan het net. Daarop zijn de netten niet helemaal berekend. Deze combinatie van factoren heeft het energienet en het verdienmodel van Westland Infra flink onder druk gezet.

Investeren in toekomstbestendige energieoplossingen

Hoe ziet het energiesysteem van de nabije en middellange toekomst eruit? Dat is uiteraard gissen, maar inmiddels ontstaan er wel steeds meer toekomstscenario’s en weten we bij Capturam welke bouwstenen er mogelijk een rol spelen. Alle redenen om dit op de voet te volgen.

De ene bouwsteen is concreter dan de andere. Zo weten we inmiddels dat warmte niet meer uit de regio weg te denken is. Daar zijn dan ook al flinke stappen gezet, met de aanleg van het warmtenetwerk Westland als resultaat. Een voorbeeld om trots op te zijn als regio en ook voor de deelnemende ondernemingen. 

En we gaan verder: in diverse samenwerkingsverbanden doen we onderzoek naar toepassingen voor de glastuinbouw voor waterstof, methanol, gelijkspanning en toepassingsmogelijkheden van CO2 in de glastuinbouw. Op deze manier geven wij invulling aan het energiesysteem voor de toekomst voor de regio Westland en Midden-Delfland.

Inzicht in energiestromen maken energiesystemen slimmer

De ongekend hoge gasprijzen in 2022 hebben een doorbraak geforceerd ten gunste van de energietransitie. Kritisch kijken naar energieverbruik kwam bij veel bedrijven een stuk hoger op de agenda. De vraag naar inzicht in de energiestromen wordt steeds belangrijker. Met goed en tijdig inzicht in energiestromen kun je slimmer omgaan met verbruik, breng je je verspilling in kaart, maak je betere keuzes en bespaar je energie. Anexo helpt met plezier deze bedrijven met het in kaart brengen van hun energiestromen en het verslimmen van hun energiesystemen. Wij laten ons graag uitdagen voor het bedenken van creatieve oplossingen. Zeker als de energietransitie de grote winnaar is.

Opnieuw uitgeroepen tot World-class Workplace

En wat betekent dat? Dat Juva, volgens de eigen medewerkers, als werkgever boven de wereldwijde benchmark van goed werkgeverschap scoort. Onze medewerkers zijn blij met de informele sfeer binnen ons bedrijf en met de ruimte die ze krijgen om te ontwikkelen. Trots zijn we vooral op onze no-nonsense mentaliteit. We weten van aanpakken. En dit in combinatie met een duurzame missie geeft ons het gevoel verschil te kunnen maken.

Logische stap: duurzaam doen en transparant zijn

Met een duurzame missie kan het niet anders dan dat duurzaam ondernemen ingebed is in onze strategie. Al jaren rapporteren wij over onze duurzame doelen en de impact die wij maken. Dat doen we al vanaf 2010 in de vorm van een apart jaarverslag.

Dit jaar is dat anders. Niet omdat we het minder belangrijk vinden. In tegendeel, het is inmiddels een license to operate. Maar de toekomst vraagt om geïntegreerde verslaglegging. We bereiden ons voor op de Corporate Sustainablity Reporting Directive (CSRD). Vanaf 2025 moet Juva aan deze richtlijn voldoen en nog meer transparantie geven over onze impact op niet-financiële waarden.

We zijn begonnen met het opdoen van kennis, het creëren van draagvlak in de organisatie en we hebben inmiddels een goed beeld van onze CO2 footprint. Eenmaal inzicht in onze footprint stelt ons in staat om deze ten gunste van de toekomstige generaties naar beneden te brengen.