Frank Binnekamp

"Juva zoekt uitdrukkelijk naar samenwerking met andere partijen. Het vraagstuk rondom de energietransitie is groot en complex en wij realiseren ons dat we dat niet alleen kunnen. Ook voor het creëren van voldoende draagvlak is samenwerking een onmisbaar ingrediënt. En dus werken wij aan nieuwe initiatieven, waarbij bijvoorbeeld de inbreng en betrokkenheid van klanten een belangrijke rol spelen."

Highlights: 2020 in het kort

    • De resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn dusdanig goed dat Juva de titel ‘World class Work Space’ mogen voeren. Volgens onze collega’s blinken wij uit in goede werkomstandigheden, een fijne werksfeer, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een goede werk-privé-balans.

    • Westland Infra Netbeheer is een samenwerking aangegaan met Evides Waterbedrijf. Deze samenwerking heeft betrekking op de uitvoering van onderhouds- en/of vervangingsprojecten in de ondergrond van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Beide partijen zetten zich hiermee in voor een duurzame samenwerking en bepalen voor de komende jaren de projecten in het Westland en Midden-Delfland die ze gezamenlijk gaan uitvoeren.

    • Capturam bundelt met de gemeente Midden-Delfland, woningcorporatie Wonen Midden-Delfland, en energiecoöperatie EnergieC Midden-Delfland hun krachten om Midden-Delfland aardgasvrij te maken. Samen bekijken we per woonwijk wat de meest geschikte duurzame alternatieven zijn. Eind 2021 is dan voor alle wijken in Midden-Delfland inzichtelijk wanneer en in welk tempo ze overgaan op aardgasvrije energiebronnen.

    • Het klanttevredenheidsonderzoek van Anexo is uitgebreid en wordt met de hele organisatie gedeeld om zo nog meer in te zetten op de klantbeleving, We krijgen uit het onderzoek complimenten voor onze proactieve houding en ondernemerschap. Ook zijn er kritische geluiden die we met elkaar bespreken om te verbeteren.