Bestuurder aan het woord

"De energietransitie is slechts één van de transities die we als maatschappij en als mensheid moeten laten slagen."

Actuele prestaties

We doen het veilig of we doen het niet. We stimuleren medewerkers incidenten te melden, daar leren we van.
Onze klanten waarderen onze samenwerking en laten hun klanttevredenheid zien met een mooi cijfer. En we hadden opnieuw een lage uitvalsduur van elektriciteit en gas.
Dat en nog meer in het jaar 2021 in het kort!

Een straks dat nu begint

Klimaatdoelen en energietransitie worden vaak in één adem genoemd. En dat is niet zo raar, want een andere manier van kijken naar ons energiesysteem is nodig. De doelen die zijn gesteld tijdens de klimaattop in Parijs zijn ambitieus en elke dag dat we er niet aan werken worden ze ambitieuzer.

De CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden. En het tempo om dat in Nederland te bereiken, moet drastisch omhoog om in 2050 een CO2-vrije samenleving te bereiken. Dus er is haast bij. Voor het behalen van de CO2-doelen in 2030 is elektriciteit de meest dominante energievorm, omdat andere alternatieven in onvoldoende mate beschikbaar zijn voor 2030.

Wat betekent dit voor ons energiesysteem?

Inzet op warmte uitgelicht

In 2021 zijn de ontwikkelingen voor een warmtenet in het Westland goed op stoom gekomen. De regio loopt voorop op het gebied van de ontwikkelingen en het realiseren van alternatieve bronnen. Door krachtenbundeling van een aantal eindgebruikers die zich verenigen in warmtecoöperaties en kennisdragers, zoals HVC en Capturam, is een samenwerkingsvorm gevonden dat in staat is om stappen te zetten.

Zo is er een aantal mijlpalen te benoemen. Voor Trias Westland is het 2de doublet in gebruik genomen en is de aanleg van het warmtenetwerk in volle gang.

Meer dan een leuke werkgever

Wij stimuleren verschillen; in talent wel te verstaan. We houden niet van eenheidsworst. Ieder mens is uniek en ieder mens wil zichzelf kunnen zijn. En daar is ons beleid op gericht. Juva is een leuke informele organisatie waar de ontwikkeling van medewerkers voorop staat.

Duurzaam ondernemen en innoveren

Anexo krijgt regelmatig vragen van klanten om hen te helpen bij hun duurzaamheidsambities. Dat zijn leuke vragen waar we wel raad mee weten. Het Ener­gy Dash­board is een uit­vloei­sel van deze marktvragen en ont­wik­ke­lin­gen die wor­den ge­daan binnen Anexo. Met be­hulp van een zo­ge­naamd 'strea­ming da­ta' plat­form wor­den meet­ge­ge­vens in re­al ti­me uit­ge­le­zen, ge­dis­tri­bu­eerd, op­ge­sla­gen en ge­toond. Hiermee bereiden we ons voor op de be­hoef­te rond ener­gie­da­ta, die een gro­te rol spe­len in de ener­gie­tran­si­tie.

Hard werken aan vanzelfsprekende energiebeschikbaarheid

Onze basisactiviteit is natuurlijk iedereen in de regio Westland, Midden-Delfland en een klein stukje Botlek continu van energie te voorzien. En daar slagen wij tot op de dag van vandaag nog goed in.

Zo hebben we ook dit jaar een lage uitvalsduur van elektriciteit en gas, respectievelijk 7 minuten en 35 seconden per inwoner. Aan ons de taak om deze cijfers zo laag mogelijk te houden. En dat is hard werken, want het energienet staat onder druk. Door de nieuwe vormen van het opwekken van energie, worden er dingen van het net gevraagd waar het niet op is gemaakt. Uiteraard juichen we deze veranderingen toe, en motiveert ons dat om dagelijks ervoor te zorgen dat we deze ontwikkelingen faciliteren.