Frank

“In een sterk veranderde omgeving waar de energiewereld zich op dit moment in bevindt, werken we samen met onze stakeholders aan een nieuwe basis voor het (economische) welzijn van onze regio”

Samen(werken)!

Highlights: 2018 in het kort

    • Na het voornemen van de ACM om aan Westland Infra Netbeheer toestemming te geven om te experimenteren met Smart Grid Westland en daarmee van de gereguleerde tarievenstructuur af te wijken, krijgen we in december definitief de toestemming. En met ondertussen 110 aanmeldingen kunnen we begin 2019 met de eerste 25 klanten daadwerkelijk van start met dit project.

    • Trias Westland heeft in 2018 veel ontwikkelingen meegemaakt. Een boring tot 3.600 meter, een geschikte triaslaag als onderkrijtproject, een succesvolle productietest en realisatie van een 2e put. En de aanleg van het warmtenet is in gang gezet. Een succesvol jaar voor Trias Westland.

    • Anexo realiseert in 2018 diverse mooie en duurzame projecten, zoals het uitvoeren van infrastructurele activiteiten in het middenspanningsnet van Schiphol en het aansluiten van een windmolenpark in Hoek van Holland. Ook hebben we op een aantal beurzen als exposant gestaan, waaronder HortiContact en Solar Solutions.

    • Voor zowel Westland Infra Netbeheer als Anexo is een nieuwe directeur benoemd. Paul Langereis voor Westland Infra Netbeheer en Emile Croin voor Anexo.

    • Met de instemming van de Wet VET door het kabinet worden de bevoegdheden van netwerkbedrijven duidelijker afgebakend dan het geval was. Daarnaast is via een amendement bij het wetsvoorstel ook de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers bij nieuwbouw geschrapt. Een en ander heeft effect op de dienstverlening van de 3 werkmaatschappijen.